Homenatge a Lola Badia

Lola Badia és catedràtica de Literatura Catalana de la UB.
Lola Badia és catedràtica de Literatura Catalana de la UB.
Institucional
(23/03/2021)

«Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, a cura dʼAnna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler, és lʼobra amb què es reconeix la trajectòria acadèmica i professional de la catedràtica de Literatura Catalana Lola Badia.

Lola Badia és catedràtica de Literatura Catalana de la UB.
Lola Badia és catedràtica de Literatura Catalana de la UB.
Institucional
23/03/2021

«Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, a cura dʼAnna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler, és lʼobra amb què es reconeix la trajectòria acadèmica i professional de la catedràtica de Literatura Catalana Lola Badia.

Coeditada per Edicions UB i Editorial Barcino, «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia aplega, en dos extensos volums, setanta articles escrits per deixebles, col·legues i amics dʼarreu del món que hi reconeixen el mestratge, lʼentusiasme i el compromís dʼuna de les figures clau dels estudis en literatura catalana medieval dels darrers temps. El llibre inclou una miscel·lània de treballs que coincideixen amb els interessos de recerca de lʼhomenatjada: les literatures medievals i el seu rerefons clàssic; la medicina, lʼalquímia, lʼastrologia i altres manifestacions de la ciència de lʼedat mitjana, i la figura de Ramon Llull.

En el primer volum col·laboren Anna Alberni, Giovanni Albertocchi, Rafael Alemany Ferrer, Annamaria Annicchiarico, José Aragüés Aldaz, Jaume Aymar i Ragolta, Rafael Beltran, Anthony Bonner, Lluís Cabré, Miriam Cabré, Rosanna Cantavella, Antònia Carré, Lluís Cifuentes i Comamala, Alejandro Coroleu, Chiara Crisciani, Rocío Da Riva, Fernando Domínguez Reboiras, Anton M. Espadaler, Giorgio Faggin, Kálmán Faluba, Anna Fernàndez-Clot, Montserrat Ferrer Santanach, Alexander Fidora, Roger Friedlein, Francisco M. Gimeno Blay, Sebastià Giralt, Francesc J. Gómez, David Guixeras Olivet, Robert D. Hughes, Josep Izquierdo, Xavier Lamuela, Jeremy Lawrance, Lino Leonardi, Albert Lloret, Marta Marfany, Sadurní Martí, Llúcia Martín Pascual, Tomàs Martínez Romero, Josep Massot i Muntaner, Annemarie C. Mayer i Jaume Mensa i Valls.

El segon volum reuneix les contribucions de Károly Morvay, María de las Nieves Muñiz Muñiz, Josep Murgades, Marina Navàs Farré, Raquel Parera, Jordi Parramon i Blasco, Gemma Pellissa Prades, Michela Pereira, Raffaele Pinto, Elena Pistolesi, Josep Pujol, Rafael Ramos, Xavier Renedo Puig, Francisco Rico, Maribel Ripoll Perelló, Isabel de Riquer Permanyer, Pere Rosselló Bover, Josep E. Rubio, Josep Maria Ruiz Simon, Julio Samsó, Joan Santanach Suñol, Simone Sari, Albert Soler, Josep Solervicens, Barry Taylor, Maria Toldrà i Sabaté, Jaume Torró Torrent, Francesc Tous Prieto i Ilaria Zamuner.

Lʼobra es completa amb un recull bibliogràfic, ordenat cronològicament, de la prolífica activitat de Lola Badia, compendiat per Lluís Cifuentes i organitzat en dos blocs. El primer conté les obres relacionades més directament amb la tasca de recerca i amb lʼalta divulgació, incloent-hi els llocs web i les bases de dades que ha dirigit. El segon recull obres adreçades a un públic més ampli, com ara col·laboracions a la premsa escrita, la ràdio i la televisió, entre dʼaltres. Una taula dʼadhesions, on prop de dues-centes persones fan constar el seu reconeixement a la investigadora, clou els dos volums.

Lola Badia és catedràtica de Literatura Catalana de la Universitat de Barcelona des del 1987. La seva recerca sʼha centrat, preferentment, en la lírica i la narrativa de tradició trobadoresca, la cultura literària dels escriptors catalans dels segles XIV i XV, les obres de Ramon Llull i lʼherència científica en llengua vulgar.

Fundadora del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i coordinadora, amb Albert Soler, de la Base de Dades Ramon Llull, és autora, amb Anthony Bonner, de Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària (1988); amb Joan Santanach i Albert Soler, de Ramon Llull as a vernacular writer. Communicating a new kind of knowledge (2016), i editora de Començaments de medicina. Tractat dʼastronomia de Ramon Llull (2002), entre molts altres títols.

Juntament amb altres lul·listes, va tenir cura de lʼedició de les actes del congrés dʼobertura i el de clausura de lʼAny Llull (2018, Edicions UB i Universitat de les Illes Balears). Badia també ha destacat en lʼedició crítica de clàssics, especialment valencians, i en traduccions, amb obres com Poesia catalana del s. XIV. Edició i estudi del Cançoneret de Ripoll (1983); la traducció del Dragmaticon philosophiae, de Guillem de Conches (1997), i lʼedició crítica de Lo Somni, de Bernat Metge (1999), i Curial e Güelfa (2011).

Actualment és coordinadora del Seminari de Literatura i Cultura de lʼEdat Mitjana i lʼEdat Moderna (SLIMM) i responsable del Grup de Recerca Consolidat Literatura i Cultura Catalanes Medievals. Membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, lʼany 2000 la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic.