Homenatge a la filòloga Gemma Avenoza

 
 
Cultura
(14/01/2022)

Coincidint amb el primer aniversari de la defunció de Gemma Avenoza, els dies 18 i 19 de gener la Facultat de Filologia i Comunicació celebrarà diverses activitats dʼhomenatge a la catedràtica de Filologia Romànica, reconeguda per la seva extensa i dilatada trajectòria investigadora en lʼàmbit del lèxic, la literatura i les traduccions medievals.

 
 
Cultura
14/01/2022

Coincidint amb el primer aniversari de la defunció de Gemma Avenoza, els dies 18 i 19 de gener la Facultat de Filologia i Comunicació celebrarà diverses activitats dʼhomenatge a la catedràtica de Filologia Romànica, reconeguda per la seva extensa i dilatada trajectòria investigadora en lʼàmbit del lèxic, la literatura i les traduccions medievals.

El programa dʼhomenatge sʼestructura en tres blocs: dimarts 18 tindrà lloc un acte institucional a què assistiran, entre dʼaltres, el rector, Joan Guàrdia, i el degà de la Facultat de Filologia i Comunicació, Javier Velaza. El segon bloc, també el dia 18, consistirà en un seminari internacional de recerca titulat «Cultura escrita medieval hispànica», en què participaran una dotzena dʼexperts en la matèria. El darrer bloc dʼactivitats tindrà lloc lʼendemà, dimecres 19, dia en què se celebrarà una trobada de la xarxa dʼexcel·lència Cultura escrita medieval hispànica. La previsió és que lʼacte institucional es desenvolupi a lʼAula Capella de lʼEdifici Històric i les trobades acadèmiques, a lʼaula Gabriel Oliver de lʼedifici Josep Carner.

Aquestes jornades dʼhomenatge a la professora Avenoza reben el suport de les seccions de Filologia Romànica i de Filologia Llatina i Lingüística Indoeuropea, pertanyents al Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Facultat de Filologia i Comunicació, del vicedeganat de Relacions Internacionals i Recerca de la mateixa facultat, i de la Red del Libro Medieval Hispánico.

Gemma Avenoza (Barcelona, 1959-2021) va ser catedràtica del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica, i va desenvolupar una extensa trajectòria acadèmica en lʼàmbit del lèxic, la literatura i les traduccions medievals. La seva recerca es va centrar en les traduccions medievals, lʼedició de textos, la història del llibre i lʼanàlisi codicològica de manuscrits medievals. Va codirigir el projecte Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears (BITECA), dedicat a lʼestudi de la tradició textual de la literatura catalana medieval, integrat a la base de dades bibliogràfica PhiloBiblon (dirigida per Charles B. Faulhaber, de la Universitat de Califòrnia a Berkeley) i finançat en convocatòries competitives tant públiques com privades, nacionals i internacionals. Així mateix, va ser investigadora del Centre Internacional de Recerca de la Llengua Espanyola (CILengua), pertanyent a lʼInstituto Orígenes del Español, amb el qual col·laborà en el projecte Biblias Hispánicas.

Avenoza també va ser membre de lʼInstitut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona, va pertànyer a diverses associacions filològiques nacionals i internacionals, i va coordinar la Red del Libro Medieval Hispánico.