GeoDebats: minerals, economia i transició energètica

La iniciativa GeoDebats vol reflexionar entorn de temàtiques d’interès científic i social i reivindicar la diversitat i la rellevància dels coneixements sobre geologia.
La iniciativa GeoDebats vol reflexionar entorn de temàtiques d’interès científic i social i reivindicar la diversitat i la rellevància dels coneixements sobre geologia.
Recerca
(09/06/2022)

És possible avançar cap a una societat i una economia resilients i sostenibles si no reduïm el consum dʼenergia i el de materials? Quins són els factors clau en lʼequació de la transició energètica i la digitalització? En el futur, podrem consumir tanta energia com avui dia? És viable un escenari de generació dʼenergies renovables al 100 %?

Abordar totes aquestes controvèrsies i els canvis de paradigma associats a lʼús dels recursos energètics és lʼobjectiu de «Minerals crítics i transició energètica», la segona sessió dels GeoDebats impulsats per la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. La trobada es farà en format presencial i en línia el 14 de juny, a les 18:00, a lʼAula Magna Carmina Virgili dʼaquesta facultat.

La iniciativa GeoDebats vol reflexionar entorn de temàtiques d’interès científic i social i reivindicar la diversitat i la rellevància dels coneixements sobre geologia.
La iniciativa GeoDebats vol reflexionar entorn de temàtiques d’interès científic i social i reivindicar la diversitat i la rellevància dels coneixements sobre geologia.
Recerca
09/06/2022

És possible avançar cap a una societat i una economia resilients i sostenibles si no reduïm el consum dʼenergia i el de materials? Quins són els factors clau en lʼequació de la transició energètica i la digitalització? En el futur, podrem consumir tanta energia com avui dia? És viable un escenari de generació dʼenergies renovables al 100 %?

Abordar totes aquestes controvèrsies i els canvis de paradigma associats a lʼús dels recursos energètics és lʼobjectiu de «Minerals crítics i transició energètica», la segona sessió dels GeoDebats impulsats per la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. La trobada es farà en format presencial i en línia el 14 de juny, a les 18:00, a lʼAula Magna Carmina Virgili dʼaquesta facultat.

La transició energètica i la digitalització generen una demanda cada cop més elevada de minerals destinats a la fabricació de les plaques fotovoltaiques, els molins eòlics, els components electrònics o les bateries, entre dʼaltres. A més dʼincrementar lʼactivitat i el valor de la mineria a escala global, la demanda creixent ha generat un nou marc geopolític i comercial associat a la descarbonització de lʼeconomia. També cal resoldre conflictes recurrents, com el de la forta oposició que desperten els projectes miners a Catalunya mentre no deixem de consumir els minerals que seʼn deriven.

En aquest context, la geologia i la biogeoquímica es perfilen com a ciències decisives per poder localitzar i explotar aquests recursos naturals. Ara bé, també són disciplines imprescindibles per abordar els reptes socials i ambientals derivats de tots aquests processos, minimitzar-ne els impactes mediambientals i incentivar el reciclatge dels materials.

Els participants a la segona sessió dels GeoDebats són:

Joaquín A. Proenza, professor del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB i expert en lʼàmbit dels recursos minerals, en concret lʼexploració i la modelització dels dipòsits minerals. Lʼestudi de dipòsits minerals convencionals i no convencionals és una línia de treball que contribueix a diversificar les fonts de les matèries primeres minerals crítiques per a la transició energètica.

Susana Timón, coordinadora del Grup de Recerca Geologia Econòmica dels Recursos Minerals de lʼInstitut Geològic i Miner dʼEspanya (IGME-CSIC) i experta en geologia dels dipòsits metàl·lics, mineralogia i geoquímica.

Toni Dorado, enginyer químic i professor del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC. És expert en recursos naturals i medi ambient, i coordina Biometallum, un projecte de transferència de tecnologia que recupera metalls de mòbils i bateries per reciclar-los a partir de cultius bacterians.

Jordi Solé, professor del Departament de Dinàmica de la Terra i de lʼOceà de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB. Centra la seva activitat investigadora en lʼestudi dels sistemes energètics mitjançant models dʼavaluació integrada, sistemes complexos i anàlisi de dades. També treballa en lʼàmbit de lʼanàlisi de les interaccions entre el canvi climàtic i lʼús dels recursos i els materials necessaris per a la transició energètica.

La sessió, que té el suport de lʼAssociació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de la Facultat de Ciències de la Terra. No cal inscripció prèvia per assistir-hi de manera presencial.