Experts de la UB col·laboren amb el Comitè Espanyol de Matemàtiques davant la crisi sanitària de la COVID-19

Les prediccions aportades pels investigadors participants contribuiran a elaborar un predictor cooperatiu basat en combinacions optimitzades de prediccions dels diferents models matemàtics.
Les prediccions aportades pels investigadors participants contribuiran a elaborar un predictor cooperatiu basat en combinacions optimitzades de prediccions dels diferents models matemàtics.
Recerca
(04/05/2020)

Facilitar a les autoritats informació del comportament a curt termini de diverses variables sobre l’expansió del SARS-CoV-2 és l’objectiu principal d’una iniciativa impulsada pel Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT) en la qual participen experts de la Universitat de Barcelona.


Les prediccions aportades pels investigadors participants contribuiran a elaborar un predictor cooperatiu basat en combinacions optimitzades de prediccions dels diferents models matemàtics.
Les prediccions aportades pels investigadors participants contribuiran a elaborar un predictor cooperatiu basat en combinacions optimitzades de prediccions dels diferents models matemàtics.
Recerca
04/05/2020

Facilitar a les autoritats informació del comportament a curt termini de diverses variables sobre l’expansió del SARS-CoV-2 és l’objectiu principal d’una iniciativa impulsada pel Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT) en la qual participen experts de la Universitat de Barcelona.


Amb aquesta finalitat, el CEMAT ha fet una crida a tots els investigadors interessats a col·laborar en aquesta tasca d’intel·ligència col·lectiva i lluita enfront la crisi sanitària de la COVID-19. Les prediccions aportades pels investigadors participants contribuiran a elaborar un predictor cooperatiu basat en combinacions optimitzades de prediccions dels diferents models matemàtics que estaran desagregades per comunitats autònomes. En el marc de la iniciativa, la precisió de les prediccions s’avaluarà d’acord amb la base de dades oficials elaborada per l’Institut de Salut Carlos III.


En l’entorn investigador de la UB, participen en aquesta iniciativa el Grup de Predicció COVID-19, encapçalat pel professor de la Facultat de Biologia Antoni Monleón Getino, membre del Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica (GRBIO) —integrat en la plataforma Bioinformatics Barcelona (BIB)—, i el professor Jaume Canela Soler, del Departament de Fonaments Clínics de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, i també el Grup de Recerca de Risc en Finances i Assegurances (RISKCENTER), dirigit per la catedràtica Montserrat Guillén, del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB.


Creat el gener del 2004, el CEMAT és una entitat adreçada a coordinar de manera adequada les activitats matemàtiques a tot l’Estat relacionades amb la Unió Matemàtica Internacional (IMU) i a potenciar la representació del país en les organitzacions matemàtiques internacionals.