Eugeni Graugés i Oriol Pujol, nous degans de Física i de Matemàtiques i Informàtica, respectivament

El rector amb els degans que han pres possessió avui.
El rector amb els degans que han pres possessió avui.
Institucional
(14/06/2021)

El catedràtic Eugeni Graugés Pous, del Departament de Física Quàntica i Astrofísica, i el professor Oriol Pujol Vila, del Departament de Matemàtiques i Informàtica, han pres possessió del càrrec de degà de la Facultat de Física i de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, respectivament. Lʼacte de presa de possessió ha tingut lloc avui, 14 de juny, a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric, presidit pel rector, Joan Guàrdia.

El rector amb els degans que han pres possessió avui.
El rector amb els degans que han pres possessió avui.
Institucional
14/06/2021

El catedràtic Eugeni Graugés Pous, del Departament de Física Quàntica i Astrofísica, i el professor Oriol Pujol Vila, del Departament de Matemàtiques i Informàtica, han pres possessió del càrrec de degà de la Facultat de Física i de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, respectivament. Lʼacte de presa de possessió ha tingut lloc avui, 14 de juny, a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric, presidit pel rector, Joan Guàrdia.

També han estat reelegits M. Dolors Tapias Gil, com a degana de la Facultat de Belles Arts; Ricardo Piqueras Céspedes, com a degà de la Facultat de Geografia i Història; Ramon Alemany Leira, com a degà de la Facultat dʼEconomia i Empresa, i Javier Velaza Frías, com a degà de la Facultat de Filologia i Comunicació.

En la seva intervenció el rector Joan Guàrdia ha destacat el fet que hi ha gent jove que sʼincorpora a la gestió i que això és garantia de futur: «Tenim el millor planter», ha destacat. Així mateix, ha fet èmfasi en la capacitat dʼaquests equips deganals «dʼaconseguir la confiança de les persones de la facultat» i ha agraït «la generositat i el compromís» que implica aquesta tasca.

Nou degà de lʼàrea de Física de Partícules

El catedràtic Eugeni Graugés, que substitueix en el càrrec el també catedràtic Atilà Herms, ha estat fins ara vicedegà de Recerca i Doctorat de la Facultat de Física. És investigador de lʼInstitut de Ciències del Cosmos i la seva recerca sʼha centrat en la física experimental de partícules. Ha participat en mesures de paràmetres importants entre les interaccions fonamentals en els experiments ATLAS, ALEPH i LHCb, que es duen a terme a lʼOrganització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN), a Ginebra (Suïssa), i en lʼexperiment BaBar, dut a terme a lʼaccelerador nacional SLAC, de la Universitat de Stanford (Califòrnia, EUA).  

Llicenciat en Ciències Físiques (1995) i doctor en Física (2000) per la UAB, va ser investigador Ramón y Cajal (2003) i professor agregat del Departament dʼEstructura i Constituents de la Matèria (2007), i va fer estades postdoctorals a les universitats dʼOregon, Stanford i Maryland.  

El nou degà destaca que un dels reptes del seu mandat és dotar la Secretaria dʼEstudiants i Docència de més recursos, tant dʼespais com de personal, i continuar lʼadaptació de les diferents secretaries departamentals a la reforma dels departaments que es va fer el 2015. «Això hauria de suposar una gestió més transversal de la part de recerca i més específica per a la part de docència», assenyala. També es planteja millorar la docència dels ensenyaments de la Facultat, «actualitzant-los dʼacord amb lʼentorn actual, en què la tecnologia sʼha convertit en un actiu social, i que podem aprofitar per aplicar processos innovadors en la docència. També volem fer costat a la recerca de la Facultat —de departaments i dʼinstituts—, que és de molt alt nivell, segons recullen tots els rànquings, per tal que tingui el reconeixement que li pertoca, sobretot davant de les institucions més properes», conclou Graugés. 

Primer degà de lʼàrea dʼInformàtica

Oriol Pujol Vila, que substitueix el catedràtic Carles Casacuberta, és professor de lʼàrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Matemàtiques i Informàtica. És enginyer de Telecomunicacions per la UPC i es va doctorar en Informàtica a la UAB en el camp de la visió per computador i lʼaprenentatge automàtic aplicat a lʼàmbit mèdic ideant eines dʼintel·ligència artificial per al suport dʼoperacions dʼangioplàstia. La seva recerca està centrada en els aspectes fonamentals de lʼaprenentatge automàtic supervisat. El seu objectiu a llarg termini és entendre els processos de decisió humana i traslladar aquest coneixement a la creació dʼalgorismes computacionals autònoms confiables i ètics. Té una trajectòria de més de vint anys dʼexperiència en transferència tecnològica en projectes dʼanalítica avançada de dades en camps tan diversos com la medicina, la psiquiatria, les tecnologies per a lʼenvelliment sa, les finances, el màrqueting i els vehicles autònoms, entre dʼaltres.  

Ha estat promotor i director del màster oficial de Fonaments de la Ciència de Dades i del postgrau de Big Data & Data Science. Entre els anys 2012 i 2016, va ser cap dʼestudis del grau dʼEnginyeria Informàtica, i durant el període del 2016 al 2021, va ser vicerector de Transformació Digital.  

Segons explica Pujol, «el programa del nou lʼequip deganal es fonamenta en cinc eixos estratègics: el compromís amb la qualitat i la transparència, la promoció de la recerca i les polítiques de recursos humans dʼexcel·lència, lʼexperiència de la Facultat, un servei centrat en lʼalumnat, i la projecció de la Facultat cap a la societat». 

Presa de possessió dels equips deganals

Durant lʼacte també han pres possessió els diferents equips deganals:

Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Jordi Marzo Sanchez, vicedegà acadèmic
Joana Cirici Nuñez, vicedegana de recerca
Oliver Díaz Montesdeoca, vicedegà dʼestudiants i relacions institucionals
Xavier Guitart Morales, secretari de la Facultat

Facultat de Física
Joan Bertomeu Balagueró, vicedegà dʼafers acadèmics
Pere Serra Coromina, vicedegà dʼestudiants i qualitat
Lluís Mañosa Carrera, vicedegà de recerca i doctorat
Antoni García Santiago, secretari de la Facultat  

Facultat de Belles Arts
Joaquim Cantalozella Planas, vicedegà acadèmic i de doctorat
M. Montserrat López Páez, vicedegana de cultura i estudiants
Núria Ricart Ulldemolins, vicedegana de mobilitat i recerca
Eugeni Boldu Montoro, secretari acadèmic

Facultat de Geografia i Història
Maria Soler Sala, vicedegana acadèmica  
Núria Benach Rovira, vicedegana de qualitat i innovació docent  
Jaume Carbonell Guberna, vicedegà de doctorat i postgraus  
Jaume Buxeda i Garrigós, vicedegà de recerca  
Jordi Gascón Gutiérrez, secretari de Facultat, relacions internacionals, mobilitat i política lingüística

Facultat dʼEconomia i Empresa
Laura Guitart Tarrés, vicedegana acadèmica
Raul Ramos Lobo, vicedegà de recerca i doctorat
Nuria Rodríguez Ávila, vicedegana de relacions externes, compromís social i estudiants
Glòria Rubert Adelantado, vicedegana per a la coordinació i la innovació docent
Marta Panadés Guerrero, vicedegana de relacions internacionals
Carme Ribas Marí, secretària acadèmica

Facultat de Filologia i Comunicació
Joan Burguera, vicedegà de professorat i comunicació
Ana Moya, vicedegana de política acadèmica
Josep Solervicens, vicedegà de recerca, relacions internacionals i doctorat
Meritxell Blasco, vicedegana de qualitat i transferència
Eva Martínez, secretària acadèmica