La UB consolida el lideratge en l’àmbit científic, segons L’estat de la ciència a Catalunya 2023

Notícia | Recerca | Divulgació
(07/05/2024)
L’informe L’estat de la ciència a Catalunya 2023, que s’ha publicat recentment, reconeix la Universitat de Barcelona (UB) com un dels principals motors de transformació del país i en posa de relleu el lideratge en l’àmbit científic.

​​​​​​​Concretament, la UB destaca en recursos d’R+D captats, amb 89,4 milions d’euros l’any 2021, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 54,1. Quant a la producció científica, la UB acumula 30.470 articles durant el període 2016-2020, amb un impacte normalitzat d’1,64; el 59,9 % d’aquestes recerques s’han publicat en revistes d’alt impacte corresponents al quartil 1.
Notícia | Recerca | Divulgació
07/05/2024
L’informe L’estat de la ciència a Catalunya 2023, que s’ha publicat recentment, reconeix la Universitat de Barcelona (UB) com un dels principals motors de transformació del país i en posa de relleu el lideratge en l’àmbit científic.

​​​​​​​Concretament, la UB destaca en recursos d’R+D captats, amb 89,4 milions d’euros l’any 2021, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 54,1. Quant a la producció científica, la UB acumula 30.470 articles durant el període 2016-2020, amb un impacte normalitzat d’1,64; el 59,9 % d’aquestes recerques s’han publicat en revistes d’alt impacte corresponents al quartil 1.
Així mateix, la UB obté bons resultats en innovació i transferència; en concret, en sol·licitud de patents, en què lidera la classificació de l’any 2021, amb 104 sol·licituds, seguida de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb 54.

Coordinat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, l’informe assenyala les universitats com «les principals organitzacions del país en matèria científica», ja que «prop de dues terceres parts de la producció científica catalana s’hi duu a terme». En aquest sentit, la publicació en destaca l’eficiència, atès que, tenint en compte els recursos escassos de què disposen aquests centres, els resultats són molt rellevants. La política d’incentius per a la ciència, la internacionalització de la ciència i el pla de doctorats industrials són altres aspectes relacionats amb les universitats que l’informe subratlla.
​​​​​​​
D’altra banda, l’informe apunta àrees de millora importants, com ara el finançament escàs que rep la recerca universitària, la rigidesa i burocratització del sistema universitari i científic, l’envelliment de les plantilles, la pèrdua de talent femení o la manca d’una aposta més decidida per la ciència oberta.