Espanya presenta les taxes més altes d'Europa de pobresa moderada, atur i contractació temporal

(09/09/2008)
Amb una taxa de pobresa que arriba al 19,9 %, l'Estat espanyol se situa en clar desavantatge en relació amb el context europeu, tant en termes d'exclusió econòmica com laboral. Aquesta és només una de les conclusions de l'Informe de la inclusió social a Espanya 2008, coordinat per Carme Gómez, directora de l'Institut d'Infància i Món Urbà, i dirigit per Pau Marí-Klose, professor del departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, a petició de la Fundació Un Sol Món de Caixa de Catalunya. L'estudi classifica la pobresa segons sigui moderada (6.860 euros anuals), alta (4.573 euros anuals) o severa (3.219 euros anuals).
09/09/2008
Amb una taxa de pobresa que arriba al 19,9 %, l'Estat espanyol se situa en clar desavantatge en relació amb el context europeu, tant en termes d'exclusió econòmica com laboral. Aquesta és només una de les conclusions de l'Informe de la inclusió social a Espanya 2008, coordinat per Carme Gómez, directora de l'Institut d'Infància i Món Urbà, i dirigit per Pau Marí-Klose, professor del departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, a petició de la Fundació Un Sol Món de Caixa de Catalunya. L'estudi classifica la pobresa segons sigui moderada (6.860 euros anuals), alta (4.573 euros anuals) o severa (3.219 euros anuals).

Altres evidències extretes dels resultats de la recerca són, per exemple, que el concepte d' exclusió social afecta de manera canviant les persones i sol produir-se en múltiples àmbits, sigui aïlladament o conjuntament, de manera que se superposen diverses formes de precarietat; que la concentració del risc de pobresa i privació a Espanya es produeix principalment en els dos extrems del cicle vital: infància (pobresa alta i severa) i ancianitat (pobresa moderada), i que les fronteres d'exclusió social són cada vegada més difuses. Certes formes de precarietat afecten persones que, aparentment, viuen en condicions de benestar, com per exemple el jovent, que si s'emancipés seguint el model tradicional d'una parella amb un sol sustentador, set de cada deu joves que continuen vivint amb els pares serien pobres.

Podeu accedir a l'informe complet a l'enllaç següent:
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/1/fitxers/solidaritat/informe_incl08cat.pdf