Escoles de Barcelona fan un mapa de la contaminació de lʼaire de la ciutat gràcies a la ciència ciutadana

Les dades obtingudes pels grups escolars es poden consultar públicament en un mapa interactiu.
Les dades obtingudes pels grups escolars es poden consultar públicament en un mapa interactiu.
Recerca
(06/07/2021)

Un estudi liderat per investigadors de la UB i desenvolupat amb més de 1.650 alumnes i familiars de divuit centres educatius de Barcelona demostra que la ciència ciutadana és una aproximació vàlida per fer recerca de primer nivell i, en aquest cas, capaç de proporcionar valors de diòxid de nitrogen amb una resolució inèdita per tal dʼavaluar les conseqüències de la contaminació en la salut dels seus habitants.

 

 

Les dades obtingudes pels grups escolars es poden consultar públicament en un mapa interactiu.
Les dades obtingudes pels grups escolars es poden consultar públicament en un mapa interactiu.
Recerca
06/07/2021

Un estudi liderat per investigadors de la UB i desenvolupat amb més de 1.650 alumnes i familiars de divuit centres educatius de Barcelona demostra que la ciència ciutadana és una aproximació vàlida per fer recerca de primer nivell i, en aquest cas, capaç de proporcionar valors de diòxid de nitrogen amb una resolució inèdita per tal dʼavaluar les conseqüències de la contaminació en la salut dels seus habitants.

 

 

La revista Science of the Total Environment acaba de publicar els resultats dʼaquest estudi, fet pel Grup de Recerca OpenSystems de la Universitat de Barcelona, lʼInstitut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa, i lʼempresa 4Sfera. El treball mostra el paper clau de la ciència ciutadana en la relació entre avaluació de lʼexposició a la contaminació i acció col·lectiva per millorar la qualitat de lʼaire.

La publicació descriu el projecte xAire, que va implicar organitzar a Barcelona la recollida de dades, col·lectiva i simultània, sobre la concentració de diòxid de nitrogen, un contaminant vinculat al trànsit motoritzat. Aquesta concentració es va mesurar durant un període dʼun mes, entre febrer i març de 2018, gràcies a famílies amb infants dʼentre 7 i 12 anys de divuit escoles públiques de primària repartides pels deu districtes de la ciutat.

Els resultats aporten informació sense precedents sobre la contaminació de lʼaire a tot Barcelona, amb una precisió destacable. La localització dels punts de mesura la van decidir de manera autònoma els alumnes i les famílies seguint el mateix procediment científic. «xAire ha permès no només evidenciar les problemàtiques al voltant de les escoles i els seus barris, sinó que també ha donat arguments a les famílies i escoles per tal dʼexigir millores en el seu entorn dʼacord amb les dades recollides», explica el catedràtic Josep Perelló, líder de lʼestudi i membre de lʼInstitut de Sistemes Complexos de la UB (UBICS).

La contaminació de lʼaire a Barcelona, un problema greu i infraestimat

El resultat de la recerca mostra una distribució dels nivells de concentració de diòxid de nitrogen àmplia i representativa del conjunt de la ciutat en termes de densitat de població. Sʼhan mesurat nivells molt alts, amb una mitjana anual de 49 μg/m3, per sobre dels llindars de la directiva europea i de lʼOMS, que se situen en 40 μg/m3. Més dʼun 5 % de les mostres dupliquen el valor llindar de 40 μg/m3, i confirmen així que la qualitat de lʼaire és un problema greu a tot Barcelona. Els nivells mesurats també mostren grans diferències entre districtes i dins el mateix districte segons el carrer. Els valors mitjans obtinguts a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, les Corts i Horta-Guinardó són especialment preocupants, ja que són sensiblement superiors als de les estacions oficials més properes.

Millores en un model de lʼimpacte de la contaminació en la salut

Les dades obtingudes també han permès obtenir una estimació més actualitzada i acurada dels models que fa servir la comunitat científica per estimar lʼimpacte del diòxid de nitrogen en la salut. En concret, lʼestudi ha estimat que 1.084 casos nous dʼasma infantil són atribuïbles al diòxid de nitrogen cada any a Barcelona, una xifra equivalent al 48 % del total de casos anuals. Segons Mark Nieuwenhuijsen, cap de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut dʼISGlobal, «si reduïm els nivells de diòxid de nitrogen, especialment al voltant de les escoles, podríem reduir els casos dʼasma infantil de manera significativa».

Un esforç coordinat per mesurar la contaminació en 725 punts de la ciutat

El projecte xAire va néixer de la voluntat dʼampliar el detall i la representativitat dels nivells de contaminació de la ciutat que proveeixen les set estacions oficials repartides per Barcelona. Lʼesforç amb més de 1.600 persones implicades ha permès obtenir mesures del diòxid de nitrogen en 725 localitzacions. El nombre de mostres obtingudes supera amb escreix les campanyes prèvies dutes a terme per científics professionals, que han arribat a recollir la concentració de diòxid de nitrogen en un màxim de 200 localitzacions de manera simultània.

xAire va retornar les dades a cada grup escolar, i ara es poden consultar públicament en un mapa interactiu. Els resultats es van debatre a les escoles principalment tenint en compte els valors límit de lʼOMS i de la UE. Les discussions van demostrar una comprensió clara de les dades de seguiment i del procés dʼinvestigació científica.

Infants de set i vuit anys van ser capaços dʼexplicar perfectament el protocol científic i el significat de les dades a lʼInfoK del canal Super 3, durant el Congrés de la Ciència, organitzat pel Consorci dʼEducació de Barcelona i davant de lʼalcaldessa Ada Colau (Escola El Sagrer). Les mateixes escoles van lliurar les dades a responsables de lʼAjuntament juntament amb un conjunt de propostes basades en evidències científiques, en un acte celebrat al Saló de Cent. Les mesures proposades van des de la promoció del transport públic al barri i de rutes per als vianants fins a la necessitat de cobrir part de la ronda (Dolors Monserdà, Sarrià) o dʼaccelerar la reforma de lʼavinguda Meridiana (El Sagrer).

Les campanyes de ciència ciutadana a gran escala sobre la qualitat de lʼaire no sʼhan de considerar simplement com una activitat de sensibilització pública i un programa dʼeducació. «En aquest intens component participatiu els ciutadans poden ser actors de la recerca i no només receptors dʼun missatge. Aquest enfocament de la ciència ciutadana afegeix sofisticació i diversitat al procés de recerca científica, ja que requereix científics professionals multidisciplinaris i la participació dʼorganitzacions no acadèmiques», apunta Isabelle Bonhoure, investigadora del Grup OpenSystems de la UB.

Escoles i entitats participants

Escoles participants: Escola Els Horts (Sant Martí), Escola Sant Martí (Sant Martí), Escola El Sagrer (Sant Andreu), Escola Can Fabra (Sant Andreu), Escola Calderón (Nou Barris), Escola Timbaler del Bruc (Nou Barris), Escola Pau-Casals Gràcia (Gràcia), Escola Sagrada Família (Gràcia), Escola Joan Miró (LʼEixample), Escola Fort Pienc (lʼEixample), Escola Dolors Monserdà Santa Pau (Sarrià-Sant Gervasi), Escola Seat (Sants-Montjuïc), Escola Àngels Garriga (Horta-Guinardó), Escola Coves dʼen Cimany (Horta-Guinardó), Escola Àngel Baixeras (Ciutat Vella), Escola Cervantes (Ciutat Vella), Escola Lavínia (les Corts) i Escola Les Corts (les Corts).

En el projecte de ciència ciutadana hi van participar set organitzacions de caràcter divers (Centre de Cultura Contemporània; Institut de Cultura de Barcelona; Àrea dʼEcologia, Urbanisme i Mobilitat de lʼAjuntament de Barcelona; Consorci dʼEducació de Barcelona; DKV Salud, i Barcelona Mobile Week), a més de les institucions que signen lʼarticle.
 

Referència de lʼarticle

Perelló, J.; Cigarini, A.; Vicens, J.; Bonhoure, I.; Rojas-Rueda, D.; Nieuwenhuijsen, M. J.; Cirach, M.; Daher, C.; Targa, J., i Ripoll, A. (2021). «Large-scale citizen science provides high-resolution nitrogen dioxide values and health impact while enhancing community knowledge and collective action». Science of The Total Environment, 147750.10.1016/j.scitotenv.2021.147750