Es modifiquen les instruccions de la fase 3 del Pla de desescalada de la UB

 
 
Institucional
(02/07/2020)

Amb  la nova governança dʼemergència sanitària de la Generalitat, lʼinici de lʼetapa de la represa al territori de Catalunya, i lʼaprovació del Pla sectorial per a universitats, que té com a objectiu garantir la màxima prestació del servei adoptant les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, el rector ha resolt modificar les instruccions de la fase 3 del Pla de desescalada de la Universitat de Barcelona. Les modificacions afecten les condicions dʼobertura dels edificis i les instal·lacions i el retorn gradual del PDI i el PAS a lʼactivitat presencial, així com les activitats científiques programades o el lloguer dʼespais, entre dʼaltres. El Pla de contingència de la UB també sʼadapta a les noves condicions establertes en el Pla sectorial aprovat pel PROCICAT.

La resolució entra en vigor el dilluns 6 de juliol  i sʼestendrà fins que seʼn dicti una de nova per a la fase 4 del Pla de desescalada de la UB, a partir del mes de setembre.

 

 

 
 
Institucional
02/07/2020

Amb  la nova governança dʼemergència sanitària de la Generalitat, lʼinici de lʼetapa de la represa al territori de Catalunya, i lʼaprovació del Pla sectorial per a universitats, que té com a objectiu garantir la màxima prestació del servei adoptant les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, el rector ha resolt modificar les instruccions de la fase 3 del Pla de desescalada de la Universitat de Barcelona. Les modificacions afecten les condicions dʼobertura dels edificis i les instal·lacions i el retorn gradual del PDI i el PAS a lʼactivitat presencial, així com les activitats científiques programades o el lloguer dʼespais, entre dʼaltres. El Pla de contingència de la UB també sʼadapta a les noves condicions establertes en el Pla sectorial aprovat pel PROCICAT.

La resolució entra en vigor el dilluns 6 de juliol  i sʼestendrà fins que seʼn dicti una de nova per a la fase 4 del Pla de desescalada de la UB, a partir del mes de setembre.