Es crea la Xarxa dʼUniversitats per la Infància i lʼAdolescència

La Universitat Politècnica València va acollir el dimecres 19 de maig l’acte de constitució d’aquesta xarxa. Foto: UPV
La Universitat Politècnica València va acollir el dimecres 19 de maig l’acte de constitució d’aquesta xarxa. Foto: UPV
Institucional
(20/05/2021)

Un total de vint-i-quatre universitats, inclosa la Universitat de Barcelona, sʼhan unit per formar la Xarxa dʼUniversitats per la Infància i lʼAdolescència, una iniciativa promoguda per la Universitat Politècnica de València (UPV). Es tracta dʼun projecte de col·laboració interdisciplinària entre universitats, administracions públiques, entitats privades i la societat en general, amb un objectiu clar: desenvolupar, promoure i garantir els drets de la infància i lʼadolescència mitjançant la recerca, la innovació, la formació, i la divulgació i transferència de coneixement. El projecte cobra més sentit encara davant fets com lʼarribada massiva dʼinfants i adolescents a la ciutat de Ceuta.

València va acollir ahir dimecres, 19 de maig, lʼacte de constitució dʼaquesta xarxa, un acte híbrid, presidit pel rector en funcions de la UPV, Francisco Mora, al qual els representants de les altres universitats participants van assistir de manera virtual.

 

La Universitat Politècnica València va acollir el dimecres 19 de maig l’acte de constitució d’aquesta xarxa. Foto: UPV
La Universitat Politècnica València va acollir el dimecres 19 de maig l’acte de constitució d’aquesta xarxa. Foto: UPV
Institucional
20/05/2021

Un total de vint-i-quatre universitats, inclosa la Universitat de Barcelona, sʼhan unit per formar la Xarxa dʼUniversitats per la Infància i lʼAdolescència, una iniciativa promoguda per la Universitat Politècnica de València (UPV). Es tracta dʼun projecte de col·laboració interdisciplinària entre universitats, administracions públiques, entitats privades i la societat en general, amb un objectiu clar: desenvolupar, promoure i garantir els drets de la infància i lʼadolescència mitjançant la recerca, la innovació, la formació, i la divulgació i transferència de coneixement. El projecte cobra més sentit encara davant fets com lʼarribada massiva dʼinfants i adolescents a la ciutat de Ceuta.

València va acollir ahir dimecres, 19 de maig, lʼacte de constitució dʼaquesta xarxa, un acte híbrid, presidit pel rector en funcions de la UPV, Francisco Mora, al qual els representants de les altres universitats participants van assistir de manera virtual.

 

Garantir la participació dʼinfants i adolescents

La Xarxa dʼUniversitats per la Infància i lʼAdolescència, impulsada per la Càtedra dʼInfància i Adolescència de la UPV, se centra en el fet que els infants i adolescents han de ser considerats subjectes de dret i titulars actius de drets i llibertats. Han de participar, per tant, en la presa de les decisions que els afecten i, en general, en la societat on viuen. La família, lʼEstat i la societat han de garantir, doncs, lʼexercici dels drets dʼaquest col·lectiu, tal com recull la Convenció sobre els drets de lʼinfant (1989). La Xarxa neix amb aquest objectiu.

Primera xarxa dʼEspanya

Vicente Cabedo, director de la Càtedra dʼInfància i Adolescència de la UPV, explica que la idea sorgeix de la Xarxa dʼUniversitats per la Infància de Xile, que ara compleix dos anys. A Espanya, la Xarxa dʼUniversitats per la Infància i lʼAdolescència és la primera dʼaquestes característiques. «Pretenem ser un interlocutor vàlid amb els poders públics i amb les administracions públiques, tenir visibilitat social i contribuir realment al desenvolupament i la garantia dels drets dʼinfants i adolescents», afirma Cabedo.

Per la seva banda, la vicerectora dʼIgualtat i Gènere de la UB, Montserrat Puig, qualifica de «gran oportunitat» la possibilitat de participar en aquest projecte interdisciplinari per potenciar el desenvolupament i la garantia dels drets dʼaquest col·lectiu. «Crec que podem crear moltes estratègies i polítiques comunes entre totes les institucions», assegura.

Compromís amb lʼAgenda 2030

El projecte es compromet, a més, amb lʼAgenda 2030 de les Nacions Unides per donar suport i fomentar els objectius de desenvolupament sostenible que afecten més directament a infants i adolescents, com ara erradicar la pobresa en totes les seves formes i arreu del món; posar fi a la fam; garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats; garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats dʼaprenentatge durant tota la vida per a tothom; aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes; promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, lʼocupació plena i productiva, i el treball digne per a tothom; reduir la desigualtat en i entre els països, i crear aliances per assolir tots aquests objectius.

A part de la UPV i la UB, formen part de la Xarxa dʼUniversitats per la Infància i lʼAdolescència les universitats dʼAlcalá, Alacant, Almeria, Burgos, Cadis, Còrdova, Girona, Granada, Huelva, Jaén, Jaume I, La Laguna, Lleida, Miguel Hernández, Múrcia, Nacional dʼEducació a Distància, Pablo Olavide de Sevilla, el País Basc, Pública de Navarra, Rovira i Virgili, València i Valladolid.