Es convoquen tres ajuts per fer una estada solidària, aquest estiu, a Gàmbia

Els estudiants adjudicataris hauran de relacionar el TFG amb l’experiència i actuar com a agents de sensibilització.
Els estudiants adjudicataris hauran de relacionar el TFG amb l’experiència i actuar com a agents de sensibilització.
Notícia | Solidaritat
(13/07/2023)
La Universitat de Barcelona ha convocat un total de tres ajuts per fer una estada solidària a Gàmbia, de l’11 al 18 d’agost del 2023, amb l’ONG Àfrica Stop Malària, i posteriorment elaborar un treball final de grau (TFG) que hi estigui relacionat.
​​​​​​​
Les estades solidàries d’Àfrica Stop Malària inclouen, d’una banda, activitats de prevenció de la malària (com ara la instal·lació de mosquiteres) i de lluita contra la desforestació i, de l’altra, activitats de sensibilització de les persones que hi participen.
Els estudiants adjudicataris hauran de relacionar el TFG amb l’experiència i actuar com a agents de sensibilització.
Els estudiants adjudicataris hauran de relacionar el TFG amb l’experiència i actuar com a agents de sensibilització.
Notícia | Solidaritat
13/07/2023
La Universitat de Barcelona ha convocat un total de tres ajuts per fer una estada solidària a Gàmbia, de l’11 al 18 d’agost del 2023, amb l’ONG Àfrica Stop Malària, i posteriorment elaborar un treball final de grau (TFG) que hi estigui relacionat.
​​​​​​​
Les estades solidàries d’Àfrica Stop Malària inclouen, d’una banda, activitats de prevenció de la malària (com ara la instal·lació de mosquiteres) i de lluita contra la desforestació i, de l’altra, activitats de sensibilització de les persones que hi participen.
En aquest sentit, l’objectiu dels ajuts és conscienciar i formar estudiants de la comunitat UB perquè, a la tornada, puguin actuar com a agents de sensibilització dels problemes que enfronta el Sud Global i relacionar-los amb els problemes o comportaments existents en les nostres societats.
​​​​​​​
Amb aquest objectiu, al llarg del curs 2023-2024 els estudiants que rebin l’ajut participaran en activitats de divulgació d’aquestes problemàtiques i, a més, hauran de relacionar el TFG amb l’estada solidària i les temàtiques següents (o altres de directament vinculades): la situació dels països del sud; la incidència de malalties de l’àmbit de la salut global; les conseqüències del canvi climàtic a escala planetària, i les desigualtats, tant a escala local com internacional.

La convocatòria s’adreça a estudiants de qualsevol grau que durant l’any acadèmic 2022-2023 s’hagin matriculat, com a mínim, de la meitat de les assignatures del tercer curs —si s’han matriculat de menys assignatures, la majoria han de correspondre a quart curs—. Així mateix, han de ser majors d’edat en el moment en què presentin la sol·licitud, i tenir menys de 28 anys a 15 de setembre de 2023.