Els professors de la UB Daniel Albalate i José García Quevedo obtenen el Premi Joan Sardà Dexeus

Els guardons es van lliurar durant la Jornada dels Economistes
Els guardons es van lliurar durant la Jornada dels Economistes
(15/11/2011)

Els professors de la UB Daniel Albalate, del Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial, i José García Quevedo, del Departament dʼEconomia Pública, Economia Política i Economia Espanyola, han obtingut el Premi Joan Sardà Dexeus dʼEconomia per La indústria catalana després de la crisi, obra col·lectiva realitzada conjuntament amb altres autors i publicada per Papers dʼEconomia Industrial. Els guardons es van lliurar durant la Jornada dels Economistes dʼenguany.

Els guardons es van lliurar durant la Jornada dels Economistes
Els guardons es van lliurar durant la Jornada dels Economistes
15/11/2011

Els professors de la UB Daniel Albalate, del Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial, i José García Quevedo, del Departament dʼEconomia Pública, Economia Política i Economia Espanyola, han obtingut el Premi Joan Sardà Dexeus dʼEconomia per La indústria catalana després de la crisi, obra col·lectiva realitzada conjuntament amb altres autors i publicada per Papers dʼEconomia Industrial. Els guardons es van lliurar durant la Jornada dels Economistes dʼenguany.

La indústria catalana després de la crisi parteix del principi que la intensitat i la dimensió global de la crisi actual posen de manifest la necessitat de replantejar, també des dʼun punt de vista local, alguns dels principals paradigmes sobre els quals ha estat pivotant el model de desenvolupament industrial i empresarial de les darreres dècades. Lʼobra tracta dʼanalitzar lʼimpacte dʼaquesta crisi en actors que incideixen en lʼactivitat empresarial i en la capacitat de Catalunya de continuar sent una potència industrial. Els deu capítols del llibre són els següents: Política dʼinfraestructures: excessos del passat i noves prioritats; El paper dels sectors energètic i mediambiental en la transformació del model industrial català; Xarxes de ciutats i localització de lʼactivitat industrial; Centres de decisió i la defensa de la competència; Innovació en temps de crisi; Capital humà i formació per al creixement econòmic; El paper del sector públic en un escenari postcrisi a Catalunya; Mercat laboral abans i després de la crisi; Dinàmica empresarial i cicle econòmic, i Competitivitat internacional. Cap a les noves fonts coinnovadores del creixement industrial?

 

El Premi Joan Sardà Dexeus, que atorga la Revista Econòmica de Catalunya des del 1996, està patrocinat pel Banc Sabadell Atlántico. Els guardons porten el nom del professor Joan Sardà Dexeus en reconeixement dʼaquest antic professor de la UB per la seva tasca en el camp de lʼeconomia.