Els dies 17 i 18, segona volta de les eleccions al Rectorat

 
 
Institucional
(17/12/2020)

Avui dijous, 17 de desembre, a les 10 h, sʼobre el termini per votar a la segona volta de les eleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona. Les votacions es podran efectuar fins divendres, dia 18, a les 20 h. Joan Guàrdia, amb el 49,65 % del vot ponderat en la primera volta, i Joan Elias, amb el 32,56 %, són els dos candidats en aquesta segona volta de les eleccions, que té lloc mitjançant votació electrònica

.

 
 
Institucional
17/12/2020

Avui dijous, 17 de desembre, a les 10 h, sʼobre el termini per votar a la segona volta de les eleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona. Les votacions es podran efectuar fins divendres, dia 18, a les 20 h. Joan Guàrdia, amb el 49,65 % del vot ponderat en la primera volta, i Joan Elias, amb el 32,56 %, són els dos candidats en aquesta segona volta de les eleccions, que té lloc mitjançant votació electrònica

.

Després que cap candidat aconseguís la majoria absoluta de vot ponderat en la primera volta, en aquesta segona volta es proclamarà rector el candidat que obtingui la majoria simple de vots. Divendres, dia 18, al voltant de les 21 h, es donaran a conèixer els resultats del recompte total de vots i lʼíndex de participació.

Aquesta informació es podrà seguir en directe, a partir dʼaquesta hora, des del web de la UB i a través del portal UBtv.

Més de 54.000 persones convocades a votar

Serà la cinquena vegada, dʼacord amb la legislació vigent, que la comunitat universitària elegirà el nou rector mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. En total, més de 54.000 persones tenen dret a vot.

El vot es pondera per sectors de la comunitat universitària, segons els percentatges fixats en lʼEstatut de la UB: el professorat doctor amb vinculació permanent computa el 51 % del total; lʼaltre personal docent i investigador, el 9 %; lʼalumnat dʼensenyaments de grau, màster universitari i doctorat, el 30 %, i el personal dʼadministració i serveis, el 10 %.

Per a més informació i per seguir lʼevolució de la participació, consulteu el web de les Eleccions al Rectorat 2020.