Els consells socials de les universitats públiques catalanes reclamen finançament per revertir lʼimpacte de la COVID-19

 
 
Institucional
(15/05/2020)

Els consells socials de les universitats públiques catalanes alerten de lʼimpacte directe de la pandèmia de COVID-19 sobre les institucions universitàries i reivindiquen que sʼhi destini una part dels fons especials per a la reconstrucció del país després del coronavirus per compensar la situació. Ho fan en lʼarticle «La universitat pública catalana, motor de desenvolupament després de la COVID-19», que publiquen avui, 15 de maig, a La Vanguardia, i que signen els presidents i presidentes dels consells socials de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, i la Universitat de Lleida.

 
 
Institucional
15/05/2020

Els consells socials de les universitats públiques catalanes alerten de lʼimpacte directe de la pandèmia de COVID-19 sobre les institucions universitàries i reivindiquen que sʼhi destini una part dels fons especials per a la reconstrucció del país després del coronavirus per compensar la situació. Ho fan en lʼarticle «La universitat pública catalana, motor de desenvolupament després de la COVID-19», que publiquen avui, 15 de maig, a La Vanguardia, i que signen els presidents i presidentes dels consells socials de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, i la Universitat de Lleida.

Lʼarticle alerta que la crisi ocasionada per la COVID-19 ja està impactant fortament en el finançament de les universitats. «Hem fet una primera estimació i lʼafectació, en el sistema universitari públic català, supera els 75,4 milions dʼeuros, el 80 % dels quals correspon a una reducció dels ingressos», remarca lʼarticle. A això sʼhi sumaran noves despeses derivades de la situació dʼexcepcionalitat, com les associades a la prevenció de riscos de la COVID-19 i a lʼadquisició de més recursos tecnològics per reforçar el teletreball i els serveis de formació a distància. A més, la reducció de lʼactivitat econòmica i la menor disponibilitat de recursos de les famílies comportaran el curs que ve una disminució de la matrícula en els estudis oficials (sobretot en els màsters), una menor activitat de formació continuada i de postgrau, i també una reducció dels convenis dʼR+D+i.

Els consells socials recorden que les universitats públiques són una aposta de país i cal atendre-les amb la prioritat que es mereixen: «La inèrcia dʼun context de crisi econòmica ens pot portar a una greu contradicció: menys formació superior i menys transferència de coneixement i de tecnologia amb el nostre entorn econòmic en un moment en què la formació i la transferència seran més necessàries que mai, si volem superar la crisi amb solidesa», afirmen.

Dʼaquí que es reclami una dotació econòmica per a les universitats dels fons especials de reconstrucció del país després del coronavirus, tant per atendre i corregir lʼimpacte de la pandèmia com per establir mecanismes que garanteixin la igualtat dʼoportunitats en lʼaccés a la formació superior i que reforcin la col·laboració entre la universitat i els sectors socioeconòmics. El paper dels consells socials serà clau en aquest intercanvi pel fet que actuen com a engranatge entre societat i universitat.

Llegiu lʼarticle íntegre.