Els Centres Científics i Tecnològics i la Unitat de Protecció Radiològica de la UB renoven la certificació ISO 9001

 
 
Institucional
(03/04/2020)

Els Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) i la Unitat de Protecció Radiològica (UTPR) de la UB han renovat la certificació ISO 9001 recentment, amb vigència fins a lʼany 2023.

 
 
Institucional
03/04/2020

Els Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) i la Unitat de Protecció Radiològica (UTPR) de la UB han renovat la certificació ISO 9001 recentment, amb vigència fins a lʼany 2023.

Els CCiTUB van obtenir aquesta certificació per primera vegada el 2005 (quan encara tenien el nom de Serveis Cientificotècnics). El certificat comprèn les activitats de suport a la recerca pública i privada en forma de prestació de serveis analítics, científics, tècnics i altres. Amb aquesta renovació, els CCiTUB sumen quinze anys de certificació ininterrompuda del seu sistema de gestió de la qualitat, fet que contribueix a garantir la fiabilitat i traçabilitat de les dades de la recerca que els investigadors obtenen a les seves instal·lacions. La certificació garanteix la utilització dʼun sistema de gestió de la qualitat, que satisfà també els requeriments de les normes de correcta fabricació.

Pel que fa a la UTPR, va obtenir la certificació per primera vegada el 2013, arran de la petició del Consell de Seguretat Nuclear (CSN). El certificat abasta les activitats de prestació de serveis de protecció radiològica desenvolupades a tots els campus de la UB i les que es contractin externament.

El Servei de Qualitat de la Recerca (SQR) de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat de la UB és un actor essencial del sistema de gestió de la qualitat dels CCiTUB. És el responsable de la qualitat dels centres i ha liderat el disseny i la creació de la seva documentació general. Entre les activitats que hi duu a terme, cal destacar la gestió de la revisió formal i distribució dels procediments normalitzats de treball, els calibratges dʼequips comuns de laboratori, les auditories internes i el seguiment de les accions correctives i les oportunitats de millora generades, els seminaris de formació del personal en qualitat, la participació i orientació del Comitè de la Qualitat, lʼelaboració de lʼinforme de revisió per a la Direcció, així com lʼassessorament i el suport en la documentació de la gestió organitzativa i relacionada amb les prestacions.

El SQR de lʼAgència de Polítiques i Qualitat també dona suport a la UTPR assessorant-la i acompanyant-la en el seu Comitè de la Qualitat, revisant el seu sistema de gestió de la qualitat, amb auditories internes i seguiment de les accions correctives, gestionant els seus procediments normalitzats de treball i calibrant equips comuns de laboratori que es fan servir en la protecció radiològica.