El rectors de la LERU aproven un manifest sobre el paper de les universitats per contribuir a una societat més resilient i sostenible

 
 
Institucional
(26/05/2021)

Els rectors de les 23 universitats que integren la Lliga Europea dʼUniversitats de Recerca (LERU) van participar en la 39a Assemblea de Rectors organitzada per la Universitat París-Sorbona els dies 21 i 22 de maig. Aquesta és la primera trobada a la qual ha assistit el rector Joan Guàrdia, juntament amb sis nous rectors més recentment escollits a les seves universitats.

 

 
 
Institucional
26/05/2021

Els rectors de les 23 universitats que integren la Lliga Europea dʼUniversitats de Recerca (LERU) van participar en la 39a Assemblea de Rectors organitzada per la Universitat París-Sorbona els dies 21 i 22 de maig. Aquesta és la primera trobada a la qual ha assistit el rector Joan Guàrdia, juntament amb sis nous rectors més recentment escollits a les seves universitats.

 

En la trobada, els rectors de la LERU van escollir la rectora de la Universitat dʼAmsterdam, Karen Maex, com a nova presidenta de la xarxa. Maex, juntament amb el rector de la Universitat de Ginebra, Yves Flückiger, i el de la Universitat de Heidelberg, formen part de la Junta de Direcció. 

Els rectors també van aprovar una declaració sobre el paper de les institucions acadèmiques en la construcció de societats més resilients i sostenibles. En aquest document, adreçat a governs i responsables polítics, les universitats de la LERU recorden la necessitat de la interdisciplinarietat en la recerca i la docència per afrontar els reptes actuals i complexos de la societat. També sʼhi destaca la situació viscuda arran de la COVID-19 i la que es pot produir en cas de futures pandèmies.

Així mateix, en la reunió es va debatre una proposta per tal que la Comissió Europea elabori una llei digital específica per defensar els interessos de les universitats en els àmbits acadèmic i de recerca. També es van tractar aspectes com lʼestratègia europea per empoderar les universitats, i per avançar en la interdisciplinarietat de la recerca en arts, humanitats i ciències socials. Diversos experts dʼinstitucions europees van presentar nous instruments i eines de finançament per a les universitats en lʼàmbit de la recerca i la innovació.

Representació de la UB a la LERU

La UB participa en 25 dels 29 grups de la LERU en actiu i hi ha dos representants que formen part dels comitès directius de diversos grups: Ignasi Labastida, delegat del rector per a la ciència oberta, és el director del Grup dʼInformació i Accés Obert (INFO PG), i el catedràtic Raúl Ramos, vicedegà de Recerca i Doctorat de la Facultat dʼEconomia i Empresa, forma part del Grup de Degans de Ciències Socials, Humanitats i Arts (Deans SSHA).

En els darrers mesos també sʼhan renovat alguns dels representants dels diferents grups. Entre dʼaltres, Francesca Gallego, de lʼOficina Tècnica del Vicerectorat de Recerca, ha estat designada nova senior officer de la UB per a la LERU.