El projecte FOXES desenvoluparà un sistema per generar energia amb zero emissions

Possibles aplicacions del cub de potència de FOXES.
Possibles aplicacions del cub de potència de FOXES.
Recerca
(01/10/2020)

Avui s'inicia el projecte europeu FOXES (Fully Oxide-Based Zero-Emission and Portable Energy Supply), que té com a objectiu crear un sistema de subministrament dʼenergia de zero emissions destinat a alimentar dispositius sense fils per a la internet de les coses. El projecte, en el qual participen investigadors de la Universitat de Barcelona, té un pressupost dʼuns quatre milions dʼeuros. En acabar-lo, el sistema es provarà en una xarxa de sensors per monitoritzar la qualitat de lʼaire a lʼàrea de Barcelona.

Possibles aplicacions del cub de potència de FOXES.
Possibles aplicacions del cub de potència de FOXES.
Recerca
01/10/2020

Avui s'inicia el projecte europeu FOXES (Fully Oxide-Based Zero-Emission and Portable Energy Supply), que té com a objectiu crear un sistema de subministrament dʼenergia de zero emissions destinat a alimentar dispositius sense fils per a la internet de les coses. El projecte, en el qual participen investigadors de la Universitat de Barcelona, té un pressupost dʼuns quatre milions dʼeuros. En acabar-lo, el sistema es provarà en una xarxa de sensors per monitoritzar la qualitat de lʼaire a lʼàrea de Barcelona.

La internet de les coses (IdC) és una xarxa de dispositius electrònics intercomunicats. És la tecnologia bàsica per fer realitat conceptes que defineixen el futur, com els vehicles amb conducció autònoma i la indústria 4.0. Els dispositius que integren la internet de les coses sovint es fan servir en remot, sense una connexió de xarxa. La solució actual per alimentar-los és dependre de les bateries, amb o sense font de captació dʼenergia (una cèl·lula fotovoltaica), però les bateries tenen una vida limitada —sovint més curta que la del dispositiu— i una empremta ambiental significativa.   

El principal objectiu de FOXES és crear un cub de potència (power cube), un sistema integrat de 2 x 2 cm2 que combina una cèl·lula solar dʼalta eficiència amb un condensador multicapa i un circuit de gestió energètica. Els investigadors només utilitzaran processos i materials de baix cost per no crear cap impacte mediambiental negatiu.

«Vam escollir Barcelona per provar el cub de potència perquè és una de les ciutats europees amb més contaminació de NO2 i O3», explica Daniel Prades, investigador de lʼInstitut de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona (IN2UB). Els demostradors de FOXES permetran un nivell de resolució espacial sense precedents en el control de les emissions, facilitant la identificació de punts problemàtics i la implementació de contramesures efectives. «Demostrarem el potencial de la tecnologia de FOXES per millorar el benestar dels ciutadans a les comunitats urbanes», afegeix Prades.  
 

La tecnologia desenvolupada a FOXES se centra en les plataformes mòbils que necessiten alimentar una interfície electrònica i de detecció, com ara en el sector del transport, els entorns industrials i les situacions dʼemergència.

Participen en el projecte la Universitat de Barcelona, la Universitat de Wuppertal (Alemanya), AMO GmbH (Alemanya), i Uninova - Institut de Desenvolupament de Noves Tecnologies (Portugal), sota la coordinació del Materials Center Leoben Forschung GmbH (Alemanya). Finançat pel programa Horitzó 2020 FET Proactive, el projecte es basa en els resultats preliminars innovadors que els participants han obtingut en diversos camps de la ciència de materials, la química, i els processos tecnològics i electrònics, i té com a objectiu establir un nou paradigma tecnològic.