El programa #UBicat aplega activitats adreçades als futurs estudiants universitaris

 
 
Acadèmic
(15/02/2022)

#UBicat és un programa al voltant del qual sʼapleguen tot un ventall dʼactivitats pensades perquè els futurs estudiants de la Universitat de Barcelona puguin resoldre dubtes i fer consultes sobre la vida universitària i els 73 graus que ofereix la institució.

 
 
Acadèmic
15/02/2022

#UBicat és un programa al voltant del qual sʼapleguen tot un ventall dʼactivitats pensades perquè els futurs estudiants de la Universitat de Barcelona puguin resoldre dubtes i fer consultes sobre la vida universitària i els 73 graus que ofereix la institució.

Inspiraʼt, que tindrà lloc de lʼ1 a lʼ11 de març, és una activitat en línia per als estudiants preuniversitaris que sʼestan pensant quin grau cursar. Sʼoferirà una sessió per grau en què un estudiant de lʼensenyament moderarà una xerrada en la qual un antic alumne exposarà la seva experiència universitària i com li ha servit en la vida professional, i un docent exposarà els punts forts de lʼensenyament.

Del 4 al 8 dʼabril tindran lloc les jornades de portes obertes de les setze facultats de la UB. Els estudiants preuniversitaris podran conèixer de primera mà els centres de la UB i els seus serveis, així com els graus que sʼhi imparteixen.

Del 19 al 29 dʼabril es desenvoluparà lʼactivitat Preguntaʼm, un xat en què estudiants de cadascun dels graus de la UB respondran a les preguntes que els plantegin alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius.

També fins al mes dʼabril, mitjançant La UB sʼapropa, professorat de la UB visitarà més de 200 centres de secundària que han sol·licitat de participar en aquesta activitat. Hi faran xerrades informatives sobre la Universitat i els seus ensenyaments, i proporcionaran eines i recursos per facilitar lʼelecció del grau i lʼadaptació a la vida universitària.

Del 16 al 20 març, la UB presentarà al Saló de lʼEnsenyament i al Saló Futura la seva oferta formativa per al curs 2022-2023, tant de graus com de màsters, postgraus i programes de doctorat. La UB hi tindrà un estand dʼuns 180 m2 dissenyat per facilitar lʼatenció personalitzada: a més dʼinformar de manera directa des de lʼexpositor, sʼinformarà de lʼoferta acadèmica i dels serveis universitaris, i sʼassessorarà els visitants.

Així mateix, la UB presentarà la seva oferta de graus a UNIferia, el saló virtual dedicat als estudis superiors de grau que organitza CRUE Universitats Espanyoles. Lʼedició dʼenguany tindrà lloc el 26 i 27 dʼabril. El 3 de març tindrà lloc UNIferia màsters, en què la UB també participarà.

Oferta acadèmica per al curs 2022-2023

Lʼoferta acadèmica del curs 2022-2023 es caracteritza per lʼestabilitat, amb 73 graus, 16 dobles graus i més de 160 màsters universitaris, inclosos els Erasmus Mundus. Com a novetat, els estudiants podran escollir la doble titulació del grau dʼHistòria i Història de lʼArt.

Així mateix, sʼhan optimitzat algunes titulacions, com ara el grau dʼEconomia o els màsters universitaris de Ciències Actuarials i Financeres i de Direcció Estratègica de Seguretat. El grau dʼEconomia sʼha adaptat a les noves necessitats del mercat de treball i ara és molt més flexible, amb més optativitat i més mobilitat internacional. El màster de Ciències Actuarials i Financeres, que recull lʼexperiència de la Facultat dʼEconomia i Empresa com a primera a formar actuaris a Catalunya, sʼadapta a lʼactualitat i incorpora les competències que lʼAssociació Actuarial Europea estableix com a prioritàries. I el màster de Direcció Estratègica de Seguretat, de la Facultat de Dret en col·laboració amb lʼInstitut de Seguretat Pública de Catalunya, ofereix a partir dʼara tres especialitats professionals: seguretat pública, protecció civil i emergències, i seguretat corporativa.

Escolteu aquest podcast per a més informació sobre el programa #UBicat.