El programa PRIMA dʼR+D+I i cooperació a la Mediterrània selecciona un projecte sobre agricultura sostenible amb participació de la UB

L’objectiu del projecte ConServeTerra és assolir una major acceptació a la regió mediterrània dels principis de l’agricultura de conservació. Foto: José M. Blanco CC BY-NC-ND
L’objectiu del projecte ConServeTerra és assolir una major acceptació a la regió mediterrània dels principis de l’agricultura de conservació. Foto: José M. Blanco CC BY-NC-ND
Recerca
(08/06/2020)

El projecte ConServeTerra, amb participació de la UB, ha estat seleccionat per rebre finançament del Partenariat per a la Recerca i la Innovació a lʼEspai Mediterrani (PRIMA), el programa més ambiciós que hi ha actualment en el marc de la cooperació a la Mediterrània. PRIMA té com a objectiu promoure la recerca i la innovació en la gestió i disponibilitat de lʼaigua i en la producció agrícola sostenible.

L’objectiu del projecte ConServeTerra és assolir una major acceptació a la regió mediterrània dels principis de l’agricultura de conservació. Foto: José M. Blanco CC BY-NC-ND
L’objectiu del projecte ConServeTerra és assolir una major acceptació a la regió mediterrània dels principis de l’agricultura de conservació. Foto: José M. Blanco CC BY-NC-ND
Recerca
08/06/2020

El projecte ConServeTerra, amb participació de la UB, ha estat seleccionat per rebre finançament del Partenariat per a la Recerca i la Innovació a lʼEspai Mediterrani (PRIMA), el programa més ambiciós que hi ha actualment en el marc de la cooperació a la Mediterrània. PRIMA té com a objectiu promoure la recerca i la innovació en la gestió i disponibilitat de lʼaigua i en la producció agrícola sostenible.

En el cas concret de ConServeTerra, els investigadors estudiaran els factors que condicionen les decisions dels agricultors sobre la gestió del sòl. Lʼobjectiu del projecte és assolir una major acceptació a la regió mediterrània dels principis de lʼagricultura de conservació, que implica tècniques com ara la reducció o supressió de la llaurada, les cobertes orgàniques del sòl i la diversificació dels cultius.

La UB participarà en el projecte ConServeTerra a través del Grup de Recerca Consolidat dʼEcologia dels Sistemes Agrícoles, dirigit per F. Xavier Sans, i format pels investigadors de la UB José M. Blanco, Lourdes Chamorro i Joan Romanyà, i per Berta Caballero, del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. ConServeTerra està coordinat des dʼAlemanya per Andreas Gattinger, de lʼInstitut de Recerca en Agricultura Orgànica (FiBL). També hi participen entitats de recerca del Marroc, Tunísia i Turquia, i associacions de productors catalanes i magribines.

El projecte gira a lʼentorn del concepte de lʼagricultura de conservació, lʼobjectiu de la qual és aconseguir nivells de producció acceptables alhora que es preserva lʼestructura del sòl i de retruc sʼafavoreixen els serveis ambientals i ecosistèmics. Al llarg del programa, es treballarà amb escoles de camp dʼagricultors, sʼestudiarà lʼús de cultius estratègics i la gestió de terres per a pastures, entre altres qüestions. Així mateix, sʼimpulsaran xarxes per a la innovació i la participació en la presa de decisions. El professor de la Facultat de Biologia José M. Blanco, investigador principal de ConServeTerra per part de la UB, explica que els projectes del programa PRIMA permeten posar «el focus en la sostenibilitat i en les repercussions socioeconòmiques, des dʼuna perspectiva de col·laboració entre agricultors i investigadors de les dues ribes de la Mediterrània».