El programa Connecta UB concedeix més ajuts

 
 
Institucional
(15/05/2020)

Un total de 69 alumnes rebran els ajuts de la segona convocatòria del programa extraordinari Connecta UB per mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats de tot lʼalumnat durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

 
 
Institucional
15/05/2020

Un total de 69 alumnes rebran els ajuts de la segona convocatòria del programa extraordinari Connecta UB per mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats de tot lʼalumnat durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

Aquesta segona convocatòria de Connecta UB, a més de rebre fons de la mateixa Universitat, també ha obtingut recursos del fons Supera COVID-19, dʼaccions TIC sobre bretxa digital, del Banc Santander, la CRUE i el CSIC. Han pogut demanar ajuts els estudiants de titulacions oficials de grau o de màster universitari en un centre propi de la UB que hagin acreditat trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència de la crisi sanitària.

Els ajuts concedits consisteixen en la cessió dʼús temporal dʼun ordinador portàtil (que rebran 45 estudiants), una connexió bàsica dʼInternet (17 alumnes) o les dues peticions conjuntament (7 alumnes). Tots els estudiants que van presentar sol·licituds al programa rebran ajuts.

El mes dʼabril la UB ja havia concedit 208 ajuts en la primera convocatòria de Connecta UB, que tenia una dotació de pressupost de la Universitat de 100.000 euros. En aquella ocasió només hi van poder optar estudiants que tinguessin concedida una beca general (Ministeri), una beca Equitat en el tram 1 (AGAUR) o una bkUB (modalitat A). Actualment, ja sʼestà treballant en la tercera convocatòria de Connecta UB.

El programa dʼajuts Connecta UB està obert a la col·laboració dʼempreses, institucions i particulars que vulguin contribuir, mitjançant la fórmula de micromecenatge, a lʼampliació dels ajuts (número de compte: ES17 2100 3642 1722 0016 2234; concepte de lʼingrés: «Programa Connecta UB»).