El professor Manel Puigcerver, guardonat amb el Premi Jan van Haaften 2019 per a la gestió de la fauna silvestre a Europa

Manel Puigcerver, Premi Jan van Haaften 2019 per a la gestió de la fauna silvestre a Europa.
Manel Puigcerver, Premi Jan van Haaften 2019 per a la gestió de la fauna silvestre a Europa.
Recerca
(17/10/2019)

Manel Puigcerver, professor de la Facultat dʼEducació i col·laborador també de la Facultat de Biologia, ha estat distingit amb el Premi Jan van Haaften 2019, uns guardons que atorga la International Union of Game Biologists (IUGB).

 

Aquesta entitat, que té com a finalitat promoure la millora del coneixement, la conservació i la gestió de la fauna silvestre en el seu hàbitat natural, convoca aquest premi des de lʼany 2013 per reconèixer persones o institucions que destaquin per la rellevància i lʼimpacte de la seva recerca en lʼestudi de la fauna silvestre a Europa, i en la transferència de coneixements en lʼàmbit de la gestió i la conservació en el medi natural.

Manel Puigcerver, Premi Jan van Haaften 2019 per a la gestió de la fauna silvestre a Europa.
Manel Puigcerver, Premi Jan van Haaften 2019 per a la gestió de la fauna silvestre a Europa.
Recerca
17/10/2019

Manel Puigcerver, professor de la Facultat dʼEducació i col·laborador també de la Facultat de Biologia, ha estat distingit amb el Premi Jan van Haaften 2019, uns guardons que atorga la International Union of Game Biologists (IUGB).

 

Aquesta entitat, que té com a finalitat promoure la millora del coneixement, la conservació i la gestió de la fauna silvestre en el seu hàbitat natural, convoca aquest premi des de lʼany 2013 per reconèixer persones o institucions que destaquin per la rellevància i lʼimpacte de la seva recerca en lʼestudi de la fauna silvestre a Europa, i en la transferència de coneixements en lʼàmbit de la gestió i la conservació en el medi natural.

 

Doctorat en Ciències Biològiques, Manel Puigcerver és professor titular del Departament dʼEducació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica de la Facultat dʼEducació. Puigcerver ha centrat la seva activitat investigadora en el camp de la didàctica de la biologia, i en lʼestudi de la biologia i lʼetologia de la guatlla (Coturnix coturnix), una espècie migradora de la família dels fasiànids que sol trobar-se en àrees amb vegetació herbàcia a quasi tota la Península.

Aquesta espècie, de gran interès cinegètic, és molt popular a diversos països de lʼentorn mediterrani, i està amenaçada per diversos factors, com ara la transformació de les pràctiques agronòmiques, la pèrdua dʼhàbitats favorables per a la cria, la hibridació genètica amb finalitats cinegètiques i la manca de mesures de protecció globals. Durant més de trenta anys, Manel Puigcerver ha estudiat en profunditat la particular biologia, ecologia i comportament dʼaquesta espècie de gran mobilitat geogràfica.

 
Aquest treball a llarg termini ha permès assolir un millor coneixement de lʼespècie, i ha impulsat el disseny de propostes per facilitar la gestió i conservació de les poblacions en el medi natural. En aquesta línia de treball, Manel Puigcerver ha col·laborat directament amb el catedràtic José Domingo Rodríguez Teijeiro, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la UB, i cap del Grup de Recerca Consolidat dʼEcologia Evolutiva, Comportament i Conservació de la Biodiversitat.