El professor Jordi Tresserras, president dʼICOMOS Espanya

Jordi Tresserras.
Jordi Tresserras.
Recerca
(18/05/2021)

Jordi Tresserras, professor de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la UB i membre del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques (SERP), ha estat nomenat president del comitè nacional espanyol del Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics (ICOMOS), organització internacional associada a la UNESCO dedicada a la conservació, valoració i gestió de monuments i jaciments de tot el món, amb seu a 107 països.

Jordi Tresserras.
Jordi Tresserras.
Recerca
18/05/2021

Jordi Tresserras, professor de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la UB i membre del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques (SERP), ha estat nomenat president del comitè nacional espanyol del Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics (ICOMOS), organització internacional associada a la UNESCO dedicada a la conservació, valoració i gestió de monuments i jaciments de tot el món, amb seu a 107 països.

ICOMOS es va fundar el 1965 com a resultat de la Carta de Venècia del 1964. És responsable de proposar els béns que reben el títol de patrimoni cultural de la humanitat. Entre els seus valors més destacats cal esmentar la diversitat cultural i social, la imparcialitat, la solidaritat, el foment de la participació de la joventut i el lliure accés a la informació. ICOMOS Espanya inclou membres individuals, però també institucionals, com és el cas de la Direcció General de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport o la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, entre dʼaltres.

Jordi Tresserras és un reconegut especialista en temes de patrimoni a escala mundial, i és el responsable de la matèria Gestió del Patrimoni del grau dʼArqueologia de la UB. Des de fa molts anys, també col·labora en diferents màsters relacionats amb tema, i ha dirigit diverses tesis doctorals. Està vinculat a ICOMOS des de fa temps, primer com a consultor extern, i després com a assessor i membre de la junta del comitè espanyol.