El Grup de Recerca dʼAnàlisi Quantitativa Regional analitza lʼefecte de diversos factors en la propagació a Catalunya de la COVID-19

 
 
Recerca
(24/04/2020)

El Grup de Recerca dʼAnàlisi Quantitativa Regional (AQR) ha iniciat una sèrie dʼanàlisis sobre quins efectes tenen diferents factors locals en la propagació de la COVID-19 en el territori català.

 
 
Recerca
24/04/2020

El Grup de Recerca dʼAnàlisi Quantitativa Regional (AQR) ha iniciat una sèrie dʼanàlisis sobre quins efectes tenen diferents factors locals en la propagació de la COVID-19 en el territori català.

El primer estudi publicat, en què es quantifica lʼimpacte de la densitat de població, conclou que la propagació de la COVID-19 és més ràpida en àrees que concentren volums elevats de població. També hi ha dos estudis que analitzen les condicions meteorològiques i de contaminació. En aquest cas, els resultats assenyalen que la propagació és més ràpida en climes més freds i secs. Finalment, sʼha editat un quart article sobre la situació socioeconòmica del territori.

Consulteu el conjunt dʼestudis al web de lʼAQR.