El Consell de Govern analitza lʼAvantprojecte de llei del sistema universitari

 
 
Institucional
(22/09/2021)

El Consell de Govern de la UB es va reunir aquest dilluns, dia 20, en sessió extraordinària per recollir lʼanàlisi i la valoració dels seus membres sobre lʼAvantprojecte de llei orgànica del sistema universitari (LOSU), aprovat pel Consell de Ministres del 31 dʼagost. Durant la sessió, i en valoracions prèvies lliurades a la Secretaria General, els membres del Consell van poder manifestar les seves opinions personals sobre el text marc i lʼarticulat, dʼon resultarà el posicionament institucional de la UB.

En la reunió es va assenyalar la distància entre lʼAvantprojecte de llei i un model dʼuniversitat del futur que afronti els reptes de la societat i els desafiaments que la pandèmia ha posat en relleu. Davant aquesta constatació, es va defensar un debat més obert i participat amb lʼobjectiu de desenvolupar una llei de bases millor, que pugui ser compartida per tota la comunitat universitària.

LʼAvantprojecte del Ministeri es presenta com a renovació de lʼactual Llei orgànica dʼuniversitats (LOU), aprovada ara fa dues dècades.  

 
 
Institucional
22/09/2021

El Consell de Govern de la UB es va reunir aquest dilluns, dia 20, en sessió extraordinària per recollir lʼanàlisi i la valoració dels seus membres sobre lʼAvantprojecte de llei orgànica del sistema universitari (LOSU), aprovat pel Consell de Ministres del 31 dʼagost. Durant la sessió, i en valoracions prèvies lliurades a la Secretaria General, els membres del Consell van poder manifestar les seves opinions personals sobre el text marc i lʼarticulat, dʼon resultarà el posicionament institucional de la UB.

En la reunió es va assenyalar la distància entre lʼAvantprojecte de llei i un model dʼuniversitat del futur que afronti els reptes de la societat i els desafiaments que la pandèmia ha posat en relleu. Davant aquesta constatació, es va defensar un debat més obert i participat amb lʼobjectiu de desenvolupar una llei de bases millor, que pugui ser compartida per tota la comunitat universitària.

LʼAvantprojecte del Ministeri es presenta com a renovació de lʼactual Llei orgànica dʼuniversitats (LOU), aprovada ara fa dues dècades.