El 6 de novembre, eleccions a la UB

escutUB_ba.jpg
escutUB_ba.jpg
Recerca
(15/09/2008)

El 6 de novembre serà la data de les eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona en primera volta, segons un acord adoptat pel Consell de Govern. Les eleccions, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica d'universitats i l'Estatut de la Universitat de Barcelona, es faran mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. Si cap candidat obté la majoria absoluta el dia 6 de novembre es procedirà a una segona volta el dia 11 del mateix mes.

escutUB_ba.jpg
escutUB_ba.jpg
Recerca
15/09/2008

El 6 de novembre serà la data de les eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona en primera volta, segons un acord adoptat pel Consell de Govern. Les eleccions, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica d'universitats i l'Estatut de la Universitat de Barcelona, es faran mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret. Si cap candidat obté la majoria absoluta el dia 6 de novembre es procedirà a una segona volta el dia 11 del mateix mes.

Segons el calendari electoral aprovat, el cens electoral (al qual cal estar inscrit per poder votar) es farà públic a partir del dia 19 de setembre. Els candidats seran proclamats per la Junta Electoral el 17 d'octubre i la campanya electoral anirà des del 21 d'octubre fins a les 12 de la nit del dia 4 de novembre.

Les més de 60.000 persones amb dret a votar es distribueixen en quatre col·lectius d'electors, el vot de cadascun dels quals té un valor diferent: professorat doctor amb vinculació permanent (el conjunt del vot d'aquest col·lectiu té un valor del 51 % del total); altre personal docent i investigador (valor equivalent al 9 % del total); alumnat d'ensenyaments de primer i segon cicle i de doctorat (30%);  personal d'administració i serveis (10%).