Dues noves variants genètiques associades amb els intents de suïcidi ajuden a determinar-ne els factors de risc

Fernando Fernández-Aranda i Susana Jiménez-Murcia. Foto: IDIBELL
Fernando Fernández-Aranda i Susana Jiménez-Murcia. Foto: IDIBELL
Recerca
(14/10/2021)

Un estudi genètic de més de mig milió de pacients del Consorci Internacional sobre la Genèrica del Suïcidi ha permès identificar dues noves variants relacionades amb el risc dʼintent de suïcidi. Per primer cop, una de les variants identificades no està relacionada amb els trastorns psiquiàtrics, i contribuiria al risc de suïcidi associada amb altres factors, com el tabaquisme, lʼinsomni o la predisposició a prendre riscos.

 

Fernando Fernández-Aranda i Susana Jiménez-Murcia. Foto: IDIBELL
Fernando Fernández-Aranda i Susana Jiménez-Murcia. Foto: IDIBELL
Recerca
14/10/2021

Un estudi genètic de més de mig milió de pacients del Consorci Internacional sobre la Genèrica del Suïcidi ha permès identificar dues noves variants relacionades amb el risc dʼintent de suïcidi. Per primer cop, una de les variants identificades no està relacionada amb els trastorns psiquiàtrics, i contribuiria al risc de suïcidi associada amb altres factors, com el tabaquisme, lʼinsomni o la predisposició a prendre riscos.

 

El suïcidi sʼha convertit en un problema de salut pública global i ja és una de les principals causes de mort, amb gairebé un milió de casos a lʼany a tot el món. Sʼestima que entre un 0,5 i un 5 % de la població intentarà suïcidar-se al llarg de la vida. Entre els factors de risc hi ha principalment alguns trastorns psiquiàtrics, com ara lʼesquizofrènia, la depressió endògena o els trastorns alimentaris. Però també hi tenen un paper important les afectacions del son, el tabaquisme o les situacions estressants, que són factors que poden estar condicionats per la genètica.

Ara, lʼanàlisi del tot el genoma de més de mig milió de persones ha identificat dues noves variants genètiques associades amb els intents de suïcidi. Aquestes variants corresponen a un gen que codifica per a un valuós receptor del sistema immunitari i estan situades en una regió de la qual encara es desconeix la funció. El més rellevant dʼaquesta troballa és que una dʼaquestes variants contribueix al component genètic del suïcidi sense estar relacionada amb cap trastorn psiquiàtric. A més, gràcies a la gran amplitud de la mostra de lʼestudi, sʼha pogut comprovar que aquesta contribució no relacionada amb els trastorns psiquiàtrics sí que està associada amb altres factors de risc com lʼinsomni, el tabaquisme o la predisposició a prendre riscos.

La recerca sʼha publicat a la revista Biological Psychiatry i hi han participat Fernando Fernández-Aranda i Susana Jiménez-Murcia, professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i membres de lʼIDIBELL i de lʼHospital Universitari de Bellvitge.

Amb una mostra cinc vegades superior a la dels estudis previs, aquesta recerca pretén diferenciar les causes genètiques del suïcidi de les dels trastorns psiquiàtrics, i així caracteritzar les relacions entre el suïcidi, els trastorns psiquiàtrics i altres factors de risc.

Segons els estudis que sʼhan fet fins ara, es creu que entre el 17 % i el 55 % del risc de suïcidi tindria una etiologia genètica, i per tant, es podria heretar de pares a fills. Una part dʼaquest percentatge estaria relacionada amb lʼheretabilitat de trastorns psiquiàtrics, però una altra part, desconeguda, podria estar relacionada amb altres factors de risc encara per determinar, com els factors ambientals i els trets de personalitat.

Més informació

 

Referència de l'article:

Niamh Mullins et al. «Dissecting the shared genetic architecture of suicide attempt, psychiatric disorders and known risk factors». Biological Psychiatry, 2021. Doi: 10.1016/j.biopsych.2021.05.029