Detectat mitjançant ones gravitacionals un tipus d'objecte astronòmic no identificat fins ara

Imatge: LIGO/Caltech/MIT/R. Hurt (IPAC)
Imatge: LIGO/Caltech/MIT/R. Hurt (IPAC)
Recerca
(06/07/2020)

Els investigadors de les col·laboracions internacionals Virgo —en la qual participa lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB)— i LIGO han anunciat el descobriment dʼun objecte compacte dʼaproximadament 2,6 masses solars. La troballa, realitzada gràcies als tres detectors dʼones gravitacionals amb què operen les dues col·laboracions, sʼha publicat a The Astrophysical Journal Letters. Segons els resultats, lʼobjecte se situa en un interval de masses del qual fins ara no hi havia observacions.

Imatge: LIGO/Caltech/MIT/R. Hurt (IPAC)
Imatge: LIGO/Caltech/MIT/R. Hurt (IPAC)
Recerca
06/07/2020

Els investigadors de les col·laboracions internacionals Virgo —en la qual participa lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB)— i LIGO han anunciat el descobriment dʼun objecte compacte dʼaproximadament 2,6 masses solars. La troballa, realitzada gràcies als tres detectors dʼones gravitacionals amb què operen les dues col·laboracions, sʼha publicat a The Astrophysical Journal Letters. Segons els resultats, lʼobjecte se situa en un interval de masses del qual fins ara no hi havia observacions.

Aquest tipus dʼobjecte se situa en lʼanomenat buit en la distribució de masses, un interval dʼobjectes compactes amb masses dʼentre 2,5 i 5 masses solars. És a dir, entre la massa de lʼestrella de neutrons més massiva i el forat negre més lleuger, segons els models astrofísics actuals.

«Gràcies a les millores que sʼaplicaran en els instruments de lʼobservatori Virgo (EGO) —situat a Pisa (Itàlia)—, en les tècniques dʼanàlisi de dades i en els models dinàmics astrofísics —àrees en què lʼICCUB té un paper rellevant—, esperem poder detectar més esdeveniments com aquest que ens permetin entendre la naturalesa exacta dʼaquests intrigants objectes astrofísics», explica Jordi Portell, codirector de la unitat tecnològica de lʼICCUB, ubicada al Parc Científic de Barcelona.


La naturalesa de lʼobjecte detectat en lʼesdeveniment gravitacional, etiquetat com a GW190814, segueix sent un misteri. Aquest esdeveniment va ocórrer fa uns 800 milions dʼanys, quan aquest objecte es va fusionar amb un forat negre dʼunes 23 masses solars i, en fer-ho, va generar un forat negre final dʼunes 25 vegades la massa de el Sol. La fusió va emetre una intensa ona gravitacional que els tres instruments de la xarxa van detectar el 14 dʼagost del 2019.

Més informació