Creatio participa en la producció de la teràpia avançada CAR-T ARI-0001

Equipament de Creatio a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic).
Equipament de Creatio a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic).
Recerca
(05/03/2021)

El Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades (Creatio) de la Universitat de Barcelona ha participat en la producció dels virus que actuen com a vectors en el medicament CAR-T ARI-0001, aprovat per lʼAgència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i desenvolupat per lʼHospital Clínic de Barcelona.

Equipament de Creatio a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic).
Equipament de Creatio a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic).
Recerca
05/03/2021

El Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades (Creatio) de la Universitat de Barcelona ha participat en la producció dels virus que actuen com a vectors en el medicament CAR-T ARI-0001, aprovat per lʼAgència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i desenvolupat per lʼHospital Clínic de Barcelona.

CAR-T ARI-0001 és un tractament de cèl·lules amb receptor dʼantigen quimèric (CAR-T, en les seves sigles en anglès), un tipus de teràpia cel·lular i gènica en la qual el pacient es converteix en el seu propi donant gràcies a la modificació genètica dels seus limfòcits. És el primer tractament dʼaquest tipus que sʼha desenvolupat íntegrament a Europa, i també és el primer del seu gènere que sʼaprova a Espanya, a través dʼuna autorització excepcional dʼús per part de lʼAEMPS.

La modificació genètica dels limfòcits propis del pacient és un procés crític en el funcionament de les teràpies CAR-T. Es duu a terme usant un producte intermedi basat en un virus que confereix als limfòcits la capacitat dʼatacar específicament les cèl·lules tumorals. Respecte a la fabricació dʼaquest virus en el cas de CAR-T ARI-0001, el director de Creatio, Josep M. Canals, explica que «sʼha fet seguint els protocols de lʼHospital Clínic a les instal·lacions de Creatio i segons les condicions dʼalta qualitat o bones pràctiques de producció, conegudes com a GMP (good manufacturing practices), que certifica lʼAEMPS».

El líder del projecte, Manel Juan, cap del Servei dʼImmunologia al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) del Clínic i professor del Departament de Biomedicina, subratlla que «les GMP permeten acreditar la producció dʼaquest producte intermedi amb relativa facilitat, però sobretot cal remarcar que lʼaplicació dʼaquestes normes ha garantit la qualitat i reproductibilitat dʼaquest producte intermedi, fet que ha estat clau per al producte cel·lular CAR-T ARI-0001».

Des de lʼany 2017, Creatio produeix els virus en condicions GMP per a lʼHospital Clínic de Barcelona. Actualment, està produint partícules virals que es distribueixen a quatre centres hospitalaris de lʼEstat: lʼHospital Clínic i lʼHospital de Sant Pau i la Santa Creu (Barcelona), la Clínica Universitària de Navarra i lʼHospital Universitari La Paz (Madrid). Aquests virus sʼempraran per produir nous CAR-T com a medicaments avançats per a pacients que pateixen patologies hematològiques.

La leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) és un dels quatre tipus principals de leucèmia i es caracteritza per una producció excessiva de limfòcits, o glòbuls blancs, immadurs que es multipliquen de manera ràpida i desplacen les cèl·lules normals de la medul·la òssia. Tot i que en la majoria dels casos sʼaconsegueix una remissió completa amb quimioteràpia o amb el trasplantament de medul·la, entre un 10 i un 15 % dels pacients moren per resistència al tractament, per la seva toxicitat o per una recaiguda. Els resultats de lʼassaig realitzat amb CAR-T ARI-0001 demostren que aquesta teràpia produeix una resposta completa en més dʼun 70 % dels pacients, és a dir, que no queda malaltia residual en aquests casos.

 

Carregant vídeo...