Convocat el XII Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona

premi_claustre_doctors.jpg
premi_claustre_doctors.jpg
Cultura
(03/04/2008)

El Claustre de Doctors de la UB ha convocat el XII Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona per a les tesis doctorals presentades durant l'any 2006. Aquest premi pretén distingir una tesi doctoral que representi una aportació rellevant en el camp del coneixement humà i per al progrés de la ciència.

premi_claustre_doctors.jpg
premi_claustre_doctors.jpg
Cultura
03/04/2008

El Claustre de Doctors de la UB ha convocat el XII Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona per a les tesis doctorals presentades durant l'any 2006. Aquest premi pretén distingir una tesi doctoral que representi una aportació rellevant en el camp del coneixement humà i per al progrés de la ciència.

Poden optar al premi els autors de tesis doctorals llegides i defensades públicament des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2006 a la Universitat de Barcelona i que hagin obtingut la màxima qualificació al tribunal (excel·lent cum laude). El termini de presentació està obert fins a les 13 h del dia 2 de juny i el jurat encarregat d'atorgar el premi estarà format pel rector de la Universitat de Barcelona, que actuarà com a president, i per diversos membres del Claustre de Doctors de la UB: el vicepresident, el secretari i de quatre a vuit socis, depenent del nombre de candidats que es presentin a la convocatòria. La resolució del jurat es farà pública abans del 15 de desembre de 2008.

Podeu ampliar-ne la informació a l'enllaç: www.ub.edu/cdub