Convocada la segona edició dels premis Clara Campoamor i Rosalind Franklin als millors TFG i TFM amb perspectiva de gènere

En el cas dels TFG, el termini per lliurar les sol·licituds acaba el 30 de setembre; en el dels TFM, el 15 d’octubre.
En el cas dels TFG, el termini per lliurar les sol·licituds acaba el 30 de setembre; en el dels TFM, el 15 d’octubre.
Acadèmic
(22/06/2020)

Clara Campoamor, coneguda política i activista a favor dels drets de les dones als anys trenta del segle XX, i Rosalind Franklin, figura cabdal en la descoberta de lʼestructura de lʼADN i ignorada injustament per la comunitat científica durant dècades, donen nom als premis als millors treballs finals de grau (TFG) i de màster (TFM) amb perspectiva de gènere de la UB, que enguany arriben a la segona edició. Convocats per la Unitat dʼIgualtat i finançats pel Vicerectorat dʼIgualtat i Acció Social, lʼobjectiu dʼaquests guardons és fomentar la integració de la perspectiva de gènere en la recerca i la docència i fer visible la recerca de lʼalumnat sobre qüestions relatives al gènere. Hi poden participar alumnes matriculats a graus i màsters oficials que hagin defensat el seu treball a la UB durant el curs lectiu 2019-2020, sempre que aquest hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de setembre per als TFG i, en el cas dels TFM, el 15 dʼoctubre.

En el cas dels TFG, el termini per lliurar les sol·licituds acaba el 30 de setembre; en el dels TFM, el 15 d’octubre.
En el cas dels TFG, el termini per lliurar les sol·licituds acaba el 30 de setembre; en el dels TFM, el 15 d’octubre.
Acadèmic
22/06/2020

Clara Campoamor, coneguda política i activista a favor dels drets de les dones als anys trenta del segle XX, i Rosalind Franklin, figura cabdal en la descoberta de lʼestructura de lʼADN i ignorada injustament per la comunitat científica durant dècades, donen nom als premis als millors treballs finals de grau (TFG) i de màster (TFM) amb perspectiva de gènere de la UB, que enguany arriben a la segona edició. Convocats per la Unitat dʼIgualtat i finançats pel Vicerectorat dʼIgualtat i Acció Social, lʼobjectiu dʼaquests guardons és fomentar la integració de la perspectiva de gènere en la recerca i la docència i fer visible la recerca de lʼalumnat sobre qüestions relatives al gènere. Hi poden participar alumnes matriculats a graus i màsters oficials que hagin defensat el seu treball a la UB durant el curs lectiu 2019-2020, sempre que aquest hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de setembre per als TFG i, en el cas dels TFM, el 15 dʼoctubre.

Els treballs poden ser individuals o col·lectius i han de tenir una temàtica de gènere o que inclogui la perspectiva de gènere, com pot ser una aproximació a la realitat des dʼuna perspectiva crítica que tingui en compte la diferència sexual i sexualitats, estudis sobre els efectes de la desigualtat de gènere sobre la producció i difusió del coneixement, una recerca bàsica en teories i metodologies pròpies de les teories feministes i els estudis de gènere, o lʼaplicació dels fonaments teòrics i metodològics amb perspectiva de gènere a la recerca sobre problemàtiques socials o dʼaltres àmbits.

El premi al millor TFM té una dotació econòmica de 900 euros, i el del millor TFG, de 800 euros. En el cas dels TFG, es concediran, a més, tres accèssits de 200 euros cadascun per a cada branca de coneixement distinta dʼaquella en què se situï el treball guanyador. Les branques de coneixement són: Ciències Experimentals i Enginyeria; Ciències de la Salut; Arts i Humanitats, i Ciències Socials i Jurídiques.

Resoldrà els premis un jurat interdisciplinari format per la directora de la Unitat dʼIgualtat, Pilar Rivas, i per especialistes o responsables en gènere de totes les facultats on sʼimparteixin les disciplines a les quals sʼadscriguin els treballs presentats, i estarà presidit per la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social, Maite Vilalta. Per escollir els treballs guardonats, es tindran en compte criteris com ara la rellevància del tema i lʼoriginalitat en el desenvolupament, el marc teòric, la coherència i el rigor metodològic, i els resultats, les conclusions i lʼavenç aportat en el camp. No es valoraran els treballs que facin un ús sexista o androcèntric del llenguatge.

Presentació dels treballs

Lʼalumnat que vulgui optar als premis als millors TFG i TFM amb perspectiva de gènere ha dʼemplenar el formulari dʼinscripció disponible al web de la Unitat dʼIgualtat, on també haurà de dipositar el treball. Per garantir lʼanonimat, és important que no consti en el treball cap dada que nʼidentifiqui lʼautoria ni tampoc la persona que lʼha tutoritzat. El treball —que pot ser en català, castellà, anglès o en una altra llengua aplicable als estudis de Filologia— sʼhaurà dʼenviar en format PDF, precedit dʼun resum del contingut dʼun màxim de cinc-centes paraules, i amb una còpia de lʼexpedient acadèmic que permeti acreditar la qualificació obtinguda en lʼavaluació corresponent.

Al mes de novembre es donaran a conèixer al web de la UB els noms dels treballs guanyadors del Premi Clara Campoamor al millor TFG, i el lliurament es farà amb ocasió dels actes commemoratius del 25-N. En el cas del Premi Rosalind Franklin al millor TFM, la comunicació del treball guanyador es farà al mes de gener i el lliurament, al març, amb motiu dels actes commemoratius del 8-M.

Formularis i bases

•    Premi Clara Campoamor al millor treball de final de grau amb perspectiva de gènere
•    Premi Rosalind Franklin al millor treball de final de màster amb perspectiva de gènere