Conveni entre la Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

El rector, Joan Elias, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Jordi de Dalmases.
El rector, Joan Elias, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Jordi de Dalmases.
Recerca
(21/10/2019)

El rector, Joan Elias, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Jordi de Dalmases, han signat un conveni per potenciar la col·laboració acadèmica i institucional dʼinterès general que es desplegarà a través de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació. El nou acord estableix un marc global de col·laboració entre la UB i el COFB, i sʼha signat aquest dilluns, 21 dʼoctubre, a la sala de juntes del Rectorat de la Universitat de Barcelona.

El rector, Joan Elias, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Jordi de Dalmases.
El rector, Joan Elias, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Jordi de Dalmases.
Recerca
21/10/2019

El rector, Joan Elias, i el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), Jordi de Dalmases, han signat un conveni per potenciar la col·laboració acadèmica i institucional dʼinterès general que es desplegarà a través de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació. El nou acord estableix un marc global de col·laboració entre la UB i el COFB, i sʼha signat aquest dilluns, 21 dʼoctubre, a la sala de juntes del Rectorat de la Universitat de Barcelona.

 

Entre altres continguts, el nou acord potenciarà la participació de col·legiats i professorat del grau de Farmàcia de la UB en la docència dels postgraus i dels cursos de formació del COFB i el desplegament de programes de recerca dʼinterès comú en lʼàmbit de les ciències farmacèutiques. En aquest marc global, també es facilitarà als membres del COFB lʼaccés als serveis del CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació com a usuaris externs, i sʼimpulsarà la col·laboració en seminaris científics, conferències i les activitats culturals i de mecenatge impulsades per cada institució.


Arran del conveni, que té una vigència inicial de quatre anys, el COFB atorgarà la condició de precol·legiats, amb diversos drets i avantatges associats, als alumnes de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la UB que ho sol·licitin i hagin superat 210 crèdits en el seu itinerari acadèmic. A més, els col·legiats interessats també podran gaudir de la condició dʼAlumni UB, lʼassociació oficial dʼexalumnes de la Universitat de Barcelona i centres adscrits que proporciona un espai de serveis i dʼintercanvi de coneixements, oportunitats i avantatges.