Continua a la UB la incorporació progressiva a la presencialitat amb lʼentrada en vigor de la fase 3 del seu Pla de desescalada

 
 
Institucional
(06/06/2020)

Arran de lʼaprovació de lʼentrada de Barcelona a la fase 2 del Pla estatal de transició cap a la nova normalitat, el rector ha signat la resolució per la qual autoritza lʼobertura dels centres, edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona i el retorn gradual de més persones de la comunitat UB a lʼactivitat presencial. Es farà dʼacord amb el que es preveu a la fase 3 del Pla de la UB de desescalada del confinament i del Pla de contingència elaborat per lʼOSSMA, el compliment dels quals és obligatori per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions UB.

 
 
Institucional
06/06/2020

Arran de lʼaprovació de lʼentrada de Barcelona a la fase 2 del Pla estatal de transició cap a la nova normalitat, el rector ha signat la resolució per la qual autoritza lʼobertura dels centres, edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona i el retorn gradual de més persones de la comunitat UB a lʼactivitat presencial. Es farà dʼacord amb el que es preveu a la fase 3 del Pla de la UB de desescalada del confinament i del Pla de contingència elaborat per lʼOSSMA, el compliment dels quals és obligatori per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions UB.

La resolució entra en vigència el dilluns 8 de juny i sʼestendrà fins a la seva derogació o modificació, en funció de lʼevolució de lʼalerta sanitària per COVID-19.