Consell de Govern: última sessió del curs 2021-2022

 
 
Institucional
(11/07/2022)

El dimecres 13 de juliol, el Consell de Govern de la UB està convocat a una nova sessió ordinària, la darrera del curs 2021-2022. Seguint el model de convocatòria en format híbrid, els membres que hi presentaran punts de lʼordre del dia ho faran des del Campus de l'Alimentació de Torribera; la resta dʼintegrants i convidats hi assistiran per via telemàtica. Les sessions de Consell de Govern són públiques i es poden seguir en directe des dʼaquest enllaç.

La sessió dʼaquest dimecres està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Com és habitual, inclourà lʼinforme del rector i diverses qüestions relatives als àmbits dʼactuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, sʼaprovin. Així, per exemple, es portarà a aprovació el full de ruta de la UB per implementar accions de sostenibilitat i mesures per afavorir la conducta ecològica responsable. També es presentarà el desplegament de la Carta Erasmus dʼEducació Superior (ECHE) i lʼadhesió de la UB a la Declaració de San Francisco sobre lʼAvaluació de la Recerca (DORA), entre altres punts.

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.

 

 

 
 
Institucional
11/07/2022

El dimecres 13 de juliol, el Consell de Govern de la UB està convocat a una nova sessió ordinària, la darrera del curs 2021-2022. Seguint el model de convocatòria en format híbrid, els membres que hi presentaran punts de lʼordre del dia ho faran des del Campus de l'Alimentació de Torribera; la resta dʼintegrants i convidats hi assistiran per via telemàtica. Les sessions de Consell de Govern són públiques i es poden seguir en directe des dʼaquest enllaç.

La sessió dʼaquest dimecres està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Com és habitual, inclourà lʼinforme del rector i diverses qüestions relatives als àmbits dʼactuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, sʼaprovin. Així, per exemple, es portarà a aprovació el full de ruta de la UB per implementar accions de sostenibilitat i mesures per afavorir la conducta ecològica responsable. També es presentarà el desplegament de la Carta Erasmus dʼEducació Superior (ECHE) i lʼadhesió de la UB a la Declaració de San Francisco sobre lʼAvaluació de la Recerca (DORA), entre altres punts.

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.