Consell de Govern de la UB 

Consell de Govern de la UB 
Consell de Govern de la UB 
Notícia | Institucional
(10/07/2023)
El dimecres 12 de juliol, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona està convocat a una nova sessió. Es desenvoluparà en modalitat híbrida: tindrà lloc a la sala Ramón y Cajal de l’Edifici Històric i es podrà seguir en línia. Els membres del Consell que hi assisteixin presencialment hauran de portar ordinador i auriculars per poder seguir la reunió i votar quan correspongui. Les sessions del Consell de Govern són públiques i es retransmeten en directe.
Consell de Govern de la UB 
Consell de Govern de la UB 
Notícia | Institucional
10/07/2023
El dimecres 12 de juliol, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona està convocat a una nova sessió. Es desenvoluparà en modalitat híbrida: tindrà lloc a la sala Ramón y Cajal de l’Edifici Històric i es podrà seguir en línia. Els membres del Consell que hi assisteixin presencialment hauran de portar ordinador i auriculars per poder seguir la reunió i votar quan correspongui. Les sessions del Consell de Govern són públiques i es retransmeten en directe.
La sessió d’aquest dimecres està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Com és habitual, s’iniciarà amb l’informe del rector i s’hi tractaran qüestions relatives als diferents àmbits d’actuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, s’aprovin.
​​​​​​​
El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en l’organització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en l’elaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.