Comunicat en relació als membres de la comunitat universitària i científica investigats pel Tribunal de Comptes

 
 
Institucional
(21/06/2021)

Els rectors i rectora de les universitats públiques catalanes, els presidents i les presidentes dels Consells Socials i els membres de la Junta Directiva de lʼAssociació Catalana dʼEntitats de Recerca volem mostrar la nostra preocupació per la situació en què es troben diversos membres de la comunitat universitària i científica investigats pel Tribunal de Comptes per les seves responsabilitats polítiques en matèria dʼacció exterior durant els governs de la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2017.

 
 
Institucional
21/06/2021

Els rectors i rectora de les universitats públiques catalanes, els presidents i les presidentes dels Consells Socials i els membres de la Junta Directiva de lʼAssociació Catalana dʼEntitats de Recerca volem mostrar la nostra preocupació per la situació en què es troben diversos membres de la comunitat universitària i científica investigats pel Tribunal de Comptes per les seves responsabilitats polítiques en matèria dʼacció exterior durant els governs de la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2017.

Considerem que aquest tipus dʼactuacions menysvaloren el dret a la presumpció dʼinnocència de tot ciutadà, en no determinar-se la responsabilitat individual abans que es generin mesures punitives de gran abast com lʼembargament de béns. Manifestem fermament el nostre suport i solidaritat, a les portes dʼunes citacions que poden suposar la imposició de fiances milionàries, a totes les persones afectades i a les seves famílies pel difícil moment que han dʼafrontar.

Així mateix, reiterem la nostra confiança que el diàleg permeti superar aquesta etapa per donar pas a un temps d'entesa des del ferm convenciment que la judicialització de la política ens allunya de la solució del conflicte. Considerem que estem davant d'una situació que provoca gran patiment i indefensió i ens reafirmem en la convicció que aquest problema, que és polític, sʼhauria de resoldre en lʼàmbit de la política i no en el dels tribunals.