Comunicat del rectorat de la Universitat de Barcelona en relació amb la celebració de la Conferència

(03/04/2008)
03/04/2008

Un cop s'ha dut a terme la Conferència de Primavera de l'EUA, els proppassats dies 26 a 29 de març, el Rectorat vol manifestar:

1. La satisfacció per l'elevat nombre de participants i per l'alt nivell dels debats que han tingut lloc en el marc d'aquesta Conferència, que han posat en relleu la preocupació de les universitats europees pel seu paper com a actors vertebradors de la cohesió i del desenvolupament econòmic i social, per la seva posada al dia i la millora constant de la seva posició estratègica, així com per les qüestions relacionades amb la governança i el finançament universitari.

2. La convicció que l'èxit de la Conferència ha situat la Universitat de Barcelona i el conjunt d'universitats catalanes en un lloc destacat en els escenaris internacionals, amb la qual cosa s'ha incrementat notablement la seva projecció exterior i s'han generat uns intangibles que s'han de posar al servei d'una universitat pública i de qualitat, que constitueixi un referent nacional i internacional per l'excel·lència de la seva docència i la seva recerca.

3. El lament per les situacions que van tenir lloc els passats dijous i divendres i que, malgrat els esforços de diàleg, van amenaçar el desenvolupament normal de la Conferència. Alhora, tot i que es deploren i rebutgen aquests fets, es vol expressar també l'agraïment al professorat, als estudiants i al personal d'administració i serveis de les facultats de Filologia i de Matemàtiques per la comprensió manifestada davant de la situació que es va generar i la conveniència d'haver pres decisions que han afectat la normalitat de les activitats acadèmiques.

4. El més sincer reconeixement a totes aquelles persones que han participat activament, des d'àmbits molt diversos de l'administració universitària, en la preparació, l'organització i el desenvolupament de la Conferència i, de manera especial, als estudiants que van actuar en les tasques de suport.