Comunicat del Rectorat de la UB relatiu a les informacions publicades al voltant dʼun experiment al PCB

 
 
Institucional
(18/01/2022)

Al llarg del cap de setmana passat, diversos mitjans van publicar articles relatius a un experiment previst al Parc Científic de Barcelona (PCB). Davant dʼaixò, lʼequip rectoral de la Universitat de Barcelona va posar en marxa els procediments de recopilació i anàlisi de les informacions. Els fets són els següents:

1. Al gener del 2022, al PCB no hi ha —ni hi havia— prevista cap actuació en els termes anunciats pels mitjans.

2. La recerca de la qual es parla correspon a una entitat allotjada al PCB, com tants altres grups i entitats externs a la UB. Lʼexperiment busca desenvolupar cures per a malalties fibròtiques i comporta lʼestudi histopatològic dels òrgans de 32 gossos de raça Beagle.

3. Lʼentitat encara no ha començat la fase dʼexperimentació: té previst iniciar-la a mitjan març. Ara per ara està elaborant el protocol de treball, amb la consegüent avaluació i validació de tots els requisits aplicables establerts tant a les normatives autonòmiques, estatals i europees, com als preceptes ètics que vinculen tant el PCB com la UB. Per tant, de moment no sʼha iniciat cap fase experimental.

4. Lʼempresa encarregada de gestionar els animals que formen part de lʼexperiment es va contractar complint tots els requisits legals de la contractació pública. Lʼempresa està domiciliada a la comunitat autònoma de Madrid, que és qui nʼautoritza lʼactivitat.

Davant dʼaquests fets, des de lʼequip rectoral de la Universitat de Barcelona expressem:

- Que la pràctica amb animals és a hores dʼara insubstituïble a lʼefecte de garantir el progrés científic, especialment de la biomedicina, la qual permet fer front a les múltiples malalties que ens afecten. Aquesta pràctica es fa només quan és estrictament ineludible i sempre amb la màxima exigència ètica, per tal de minimitzar al màxim lʼimpacte en els animals que formen part dels experiments.

- Que les universitats, els centres de recerca i les institucions públiques estem compromeses a continuar treballant per buscar alternatives a lʼexperimentació amb animals, és a dir, per trobar opcions que facin possible el progrés científic sense haver de recórrer a aquesta pràctica.

 

 

 

 
 
Institucional
18/01/2022

Al llarg del cap de setmana passat, diversos mitjans van publicar articles relatius a un experiment previst al Parc Científic de Barcelona (PCB). Davant dʼaixò, lʼequip rectoral de la Universitat de Barcelona va posar en marxa els procediments de recopilació i anàlisi de les informacions. Els fets són els següents:

1. Al gener del 2022, al PCB no hi ha —ni hi havia— prevista cap actuació en els termes anunciats pels mitjans.

2. La recerca de la qual es parla correspon a una entitat allotjada al PCB, com tants altres grups i entitats externs a la UB. Lʼexperiment busca desenvolupar cures per a malalties fibròtiques i comporta lʼestudi histopatològic dels òrgans de 32 gossos de raça Beagle.

3. Lʼentitat encara no ha començat la fase dʼexperimentació: té previst iniciar-la a mitjan març. Ara per ara està elaborant el protocol de treball, amb la consegüent avaluació i validació de tots els requisits aplicables establerts tant a les normatives autonòmiques, estatals i europees, com als preceptes ètics que vinculen tant el PCB com la UB. Per tant, de moment no sʼha iniciat cap fase experimental.

4. Lʼempresa encarregada de gestionar els animals que formen part de lʼexperiment es va contractar complint tots els requisits legals de la contractació pública. Lʼempresa està domiciliada a la comunitat autònoma de Madrid, que és qui nʼautoritza lʼactivitat.

Davant dʼaquests fets, des de lʼequip rectoral de la Universitat de Barcelona expressem:

- Que la pràctica amb animals és a hores dʼara insubstituïble a lʼefecte de garantir el progrés científic, especialment de la biomedicina, la qual permet fer front a les múltiples malalties que ens afecten. Aquesta pràctica es fa només quan és estrictament ineludible i sempre amb la màxima exigència ètica, per tal de minimitzar al màxim lʼimpacte en els animals que formen part dels experiments.

- Que les universitats, els centres de recerca i les institucions públiques estem compromeses a continuar treballant per buscar alternatives a lʼexperimentació amb animals, és a dir, per trobar opcions que facin possible el progrés científic sense haver de recórrer a aquesta pràctica.