Comunicat del Parc Científic de Barcelona i la Universitat de Barcelona sobre el projecte del programa Retos Investigación

 
 
Institucional
(02/02/2022)

El Parc Científic de Barcelona acull una empresa que lidera un projecte del programa Retos Investigación, del Ministeri de Ciència i Innovació, que té per objectiu desenvolupar un fàrmac antifibròtic per tractar la fibrosi hepàtica i mielofibrosi. Es tracta de malalties que cada cop tenen més incidència —a Europa, la fibrosi hepàtica afecta aproximadament el 2,1 % de la població i la mielofibrosi, entre 1 i 9 de cada 100.000 habitants—, per a les quals actualment no hi ha disponible cap tractament eficient.

Segons la normativa europea, abans de provar el tractament en humans és obligatori fer lʼestudi de toxicitat en dues espècies de mamífers, i és imperatiu que una de les dues no sigui una espècie rosegadora. Per tant, cal fer el tractament amb algun altre tipus dʼanimal —en aquest cas, gossos Beagle—, per saber si posteriorment podria provar-se en humans.

El Parc Científic no disposa dʼestabulari per fer aquest tipus dʼexperimentació; per això va treure a concurs, en un escrupolós procés de licitació, aquesta part de l'estudi. Vivotecnia, amb seu a Madrid, va ser lʼempresa adjudicatària.

El projecte es desenvoluparà a la seu de Vivotecnia el proper mes de març. En una primera part de lʼestudi, que encara està en fase preclínica, el fàrmac sʼadministrarà a sis gossos i ja sʼha demanat a Vivotecnia que, un cop acabi lʼestudi, els doni en adopció. En aquest sentit, la UB, a través del Parc, col·laborarà amb lʼempresa per buscar-los una llar.

En la segona part de lʼestudi, tal com marca el projecte Retos, caldrà fer de manera imperativa un estudi dels teixits de 32 gossos mitjançant autòpsia. Aquest estudi permetrà analitzar la toxicologia crònica de les molècules i avaluar-ne la seguretat, abans dʼentrar en fases clíniques amb humans. En el cas que els resultats concloguin que la molècula és segura, es podrà continuar el procés de desenvolupament del fàrmac i es passarà a la fase següent.

El Parc Científic i la mateixa UB han revisat de manera exhaustiva tota la documentació relacionada amb el projecte, per garantir el compliment estricte de la normativa en tot moment. Actualment no es coneix cap mètode alternatiu a lʼús dʼaquests animals que pugui substituir la metodologia dʼaquest tipus de recerca. Tal com ha afirmat la Confederació de Societats Científiques dʼEspanya, lʼús dels animals és . una pràctica necessària per avançar en lʼestudi de tractaments, tècniques quirúrgiques o vacunes, entre dʼaltres.

Vivotecnia ha acreditat que està autoritzada per la Direcció General del Medi Ambient de la Comunitat de Madrid per fer ús de gossos en recerca, i per la Direcció General dʼAgricultura, Ramaderia i Alimentació de la Comunitat de Madrid per executar projectes dels anomenats «Estudios de farmacocinética y toxicidad no clínica en perro proyecto tipo I», que corresponen al servei contractat.

 

 

 

 
 
Institucional
02/02/2022

El Parc Científic de Barcelona acull una empresa que lidera un projecte del programa Retos Investigación, del Ministeri de Ciència i Innovació, que té per objectiu desenvolupar un fàrmac antifibròtic per tractar la fibrosi hepàtica i mielofibrosi. Es tracta de malalties que cada cop tenen més incidència —a Europa, la fibrosi hepàtica afecta aproximadament el 2,1 % de la població i la mielofibrosi, entre 1 i 9 de cada 100.000 habitants—, per a les quals actualment no hi ha disponible cap tractament eficient.

Segons la normativa europea, abans de provar el tractament en humans és obligatori fer lʼestudi de toxicitat en dues espècies de mamífers, i és imperatiu que una de les dues no sigui una espècie rosegadora. Per tant, cal fer el tractament amb algun altre tipus dʼanimal —en aquest cas, gossos Beagle—, per saber si posteriorment podria provar-se en humans.

El Parc Científic no disposa dʼestabulari per fer aquest tipus dʼexperimentació; per això va treure a concurs, en un escrupolós procés de licitació, aquesta part de l'estudi. Vivotecnia, amb seu a Madrid, va ser lʼempresa adjudicatària.

El projecte es desenvoluparà a la seu de Vivotecnia el proper mes de març. En una primera part de lʼestudi, que encara està en fase preclínica, el fàrmac sʼadministrarà a sis gossos i ja sʼha demanat a Vivotecnia que, un cop acabi lʼestudi, els doni en adopció. En aquest sentit, la UB, a través del Parc, col·laborarà amb lʼempresa per buscar-los una llar.

En la segona part de lʼestudi, tal com marca el projecte Retos, caldrà fer de manera imperativa un estudi dels teixits de 32 gossos mitjançant autòpsia. Aquest estudi permetrà analitzar la toxicologia crònica de les molècules i avaluar-ne la seguretat, abans dʼentrar en fases clíniques amb humans. En el cas que els resultats concloguin que la molècula és segura, es podrà continuar el procés de desenvolupament del fàrmac i es passarà a la fase següent.

El Parc Científic i la mateixa UB han revisat de manera exhaustiva tota la documentació relacionada amb el projecte, per garantir el compliment estricte de la normativa en tot moment. Actualment no es coneix cap mètode alternatiu a lʼús dʼaquests animals que pugui substituir la metodologia dʼaquest tipus de recerca. Tal com ha afirmat la Confederació de Societats Científiques dʼEspanya, lʼús dels animals és . una pràctica necessària per avançar en lʼestudi de tractaments, tècniques quirúrgiques o vacunes, entre dʼaltres.

Vivotecnia ha acreditat que està autoritzada per la Direcció General del Medi Ambient de la Comunitat de Madrid per fer ús de gossos en recerca, i per la Direcció General dʼAgricultura, Ramaderia i Alimentació de la Comunitat de Madrid per executar projectes dels anomenats «Estudios de farmacocinética y toxicidad no clínica en perro proyecto tipo I», que corresponen al servei contractat.