Comencen les classes del curs acadèmic 2008-2009

estudiants_ba.jpg
estudiants_ba.jpg
Cultura
(10/09/2008)

A partir del dia 15, els diferents centres de la UB iniciaran les classes de l'actual curs acadèmic. Aquest serà el darrer curs en què s'impartiran només llicenciatures i diplomatures, ja que la implantació del Pla de Bolonya comportarà, majoritàriament, a partir de l'any vinent, la matriculació de títols de grau. En aquest sentit, la Universitat ja ofereix 115 màsters oficials adaptats a les directrius de l'espai europeu d'educació superior (EEES) i 68 programes de doctorat, 57 dels quals ja estan adaptats a l'EEES.

estudiants_ba.jpg
estudiants_ba.jpg
Cultura
10/09/2008

A partir del dia 15, els diferents centres de la UB iniciaran les classes de l'actual curs acadèmic. Aquest serà el darrer curs en què s'impartiran només llicenciatures i diplomatures, ja que la implantació del Pla de Bolonya comportarà, majoritàriament, a partir de l'any vinent, la matriculació de títols de grau. En aquest sentit, la Universitat ja ofereix 115 màsters oficials adaptats a les directrius de l'espai europeu d'educació superior (EEES) i 68 programes de doctorat, 57 dels quals ja estan adaptats a l'EEES.

Tot i no disposar encara de les dades definitives de matriculació del mes de setembre, s'han comptabilitzat gairebé 8.000 nous alumnes, els quals es van matricular el passat mes de juliol a les facultats i escoles universitàries de la UB, xifra que suposa gairebé un terç del total d'estudiants preinscrits a les universitats catalanes aquest curs 2008-2009. La UB manté, doncs, com els darrers anys, un creixement percentual elevat pel que fal a nombre de sol·licitants, la qual cosa la situa gairebé dos punts i mig per damunt de la mitjana.

D'altra banda, prèviament a l'inici de les classes, s'han dut a terme les diferents actuacions d'acollida programades per la UB i els seus centres, com és el cas del programa Benvinguda 2008 ( www.ub.edu/futursinousestudiants/benvinguda ), un portal que recull informació tant de les sessions informatives específiques de cada ensenyament i cursos zero, com dels tràmits i requisits de matrícula, o un pla d'acció tutorial i d'acollida lingüística adreçat a l'alumnat que no té coneixements de llengua catalana.