Comença la vuitena edició de lʼenquesta dʼinserció laboral dels titulats universitaris i superiors catalans

 
 
Acadèmic
(14/11/2022)

Fins al 28 dʼabril de 2023, sʼenquestarà gairebé 90.000 persones titulades en el sistema dʼeducació superior català per tal de conèixer la seva inserció laboral.

 
 
Acadèmic
14/11/2022

Fins al 28 dʼabril de 2023, sʼenquestarà gairebé 90.000 persones titulades en el sistema dʼeducació superior català per tal de conèixer la seva inserció laboral.

Tots els centres propis i adscrits de les universitats catalanes, i els que imparteixen ensenyaments artístics superiors equivalents a grau, inicien el 2022, per mitjà de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), la vuitena edició de lʼestudi dʼinserció laboral de la població titulada en el sistema dʼeducació superior català, una enquesta triennal que té com a objectiu principal recollir informació a escala de titulació per poder millorar els plans dʼestudis que sʼofereixen. La UB, inclosos els centres adscrits, ha contribuït al llarg de totes les edicions amb un 25 % de les enquestes realitzades, és a dir, amb prop de 33.000 enquestes del total de 130.000. En aquesta nova edició, la UB aporta una població dʼuns 23.000 titulats de grau, màster i doctorat. 

Lʼenquesta pregunta per aspectes com ara lʼocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques dʼocupació, etc.), la qualitat de lʼocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que sʼexerceixen, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció amb els estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, etc.).

Entre les set edicions prèvies de lʼestudi sʼhan generat més de 130.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa dʼuna de les bases de dades més extensa, completa i representativa dʼEuropa.

Aquesta és lʼedició de lʼenquesta en què participen més titulats. Com a novetat, destaca la iniciativa conjunta amb les agències de qualitat valenciana (AVAP) i aragonesa (ACPUA) dʼenquestar també els titulats en Ciències Ambientals dʼaquestes dues comunitats, estudi interterritorial que serà pioner a lʼEstat espanyol.

Les promocions objecte dʼestudi són els estudiants de grau que van finalitzar els estudis els anys 2019 i 2020 (excepte els de Medicina, que són dels anys 2016 i 2017), els estudiants de títols artístics equivalents a grau i els estudiants de màster que van finalitzar els estudis els anys 2018 i 2019, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2018 i el 2019.

La població de referència per enquestar és de gairebé 90.000 persones i la mostra que es preveu assolir és de més de 40.000 persones.

Els resultats es presentaran, previsiblement, el juliol del 2023.