El Claustre aprova el procediment per elaborar el nou estatut de la Universitat de Barcelona

Escut de la UB.
Escut de la UB.
Notícia | Institucional
(20/03/2024)
Amb el vot a favor de 110 claustrals, dos vots en contra i setze abstencions s’ha aprovat aquesta tarda la proposta de procediment per elaborar, d’acord amb la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), el nou estatut de la UB (EUB). Comença, així, un procés de treball participatiu que ha de concloure abans de l’abril de l’any 2025.
Escut de la UB.
Escut de la UB.
Notícia | Institucional
20/03/2024
Amb el vot a favor de 110 claustrals, dos vots en contra i setze abstencions s’ha aprovat aquesta tarda la proposta de procediment per elaborar, d’acord amb la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), el nou estatut de la UB (EUB). Comença, així, un procés de treball participatiu que ha de concloure abans de l’abril de l’any 2025.
Durant la sessió del Claustre Universitari, la vicerectora d’Organització i Governança, Maria Elena Lauroba, ha explicat els objectius i l’estructura del procediment, que arrencarà amb una primera fase de debat col·laboratiu per identificar els eixos i continguts bàsics del futur EUB. En una segona i tercera fase, se’n redactarà el primer esborrany i es recolliran les esmenes i els comentaris de la comunitat universitària, procés que donarà lloc a un text articulat. En la darrera fase, el text l’hauran d’aprovar els principals òrgans de govern i, finalment, el Claustre.

Durant la intervenció, la vicerectora Lauroba ha volgut insistir en la idea de la participació. El procediment per elaborar l’Estatut, ha dit, «vol ser col·laborador, intel·ligent, eficient, responsable i també estimulant, perquè la LOSU vincula l’autonomia universitària a un dels reptes que entoma aquest procediment: la rendició de comptes».

Per garantir la transparència del procediment i facilitar la interlocució de la comunitat universitària, Lauroba ha anunciat també que les setmanes vinents es publicarà un web específic destinat a recollir els processos en marxa i els objectius que es vagin assolint, els materials normatius i bibliogràfics relacionats, i l’agenda de treball dels diferents responsables del procediment, a més de canalitzar els suggeriments i la presentació d’esmenes.
L’impacte de la LOSU

D’altra banda, a l’inici de la sessió el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha informat els claustrals de l’estat de les negociacions sobre diferents aspectes de la LOSU que s’estan portant a terme entre el Govern de l’Estat, comunitats autònomes i universitats.

El rector ha repassat diferents temes, com la proposta del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats de finançar 3.400 places de professors ajudants doctors a les universitats públiques a partir del curs 2024-2025, una acció que suposaria una inversió de 150 milions d’euros anuals. Guàrdia ha explicat que el Consell de Govern de la Universitat haurà d’aprovar, quan arribi el moment, el procediment per planificar i desplegar les places que correspondran a la UB.

Guàrdia també ha volgut transmetre «tranquil·litat» davant la situació de pròrroga pressupostària tant a Catalunya com a l’Estat: «Estem treballant perquè aquesta circumstància impacti el mínim possible; no ens apartarem dels objectius fixats, com, per exemple, del pla d’inversions universitàries».