Ciències Ambientals: innovació docent compromesa amb el desenvolupament sostenible

Moment de la presentació final de projectes de desenvolupament sostenible a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia.
Moment de la presentació final de projectes de desenvolupament sostenible a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia.
Institucional
(25/05/2020)

Lʼassignatura de Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia de la UB sʼimparteix com un projecte dʼaprenentatge servei: els alumnes assisteixen a un mes de classes magistrals i després fan la major part de lʼactivitat en alguna entitat sense ànim de lucre. Ara, aquesta iniciativa ha estat seleccionada per la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible per formar part de la publicació Implementando la Agenda 2030 en la universidad. Casos inspiradores de educación para los ODS en las universidades españolas. Dʼaquesta manera, es reconeix la tasca realitzada en aquesta assignatura no només com a projecte dʼinnovació docent, sinó també com a contribució des de la universitat als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Moment de la presentació final de projectes de desenvolupament sostenible a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia.
Moment de la presentació final de projectes de desenvolupament sostenible a l'Aula Magna de la Facultat de Biologia.
Institucional
25/05/2020

Lʼassignatura de Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia de la UB sʼimparteix com un projecte dʼaprenentatge servei: els alumnes assisteixen a un mes de classes magistrals i després fan la major part de lʼactivitat en alguna entitat sense ànim de lucre. Ara, aquesta iniciativa ha estat seleccionada per la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible per formar part de la publicació Implementando la Agenda 2030 en la universidad. Casos inspiradores de educación para los ODS en las universidades españolas. Dʼaquesta manera, es reconeix la tasca realitzada en aquesta assignatura no només com a projecte dʼinnovació docent, sinó també com a contribució des de la universitat als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Les entitats que acullen els alumnes de Desenvolupament Sostenible són dʼallò més diverses, però tenen en comú el fet de ser institucions sense ànim de lucre implicades en lʼavanç dels ODS a escala local. Hi ha des dʼassociacions de veïns fins a cooperatives, des dʼorganitzacions ecologistes fins a museus. També hi participa la mateixa Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) de la UB, per tal dʼaplicar els ODS als campus de la Universitat. Cada entitat té assignat un grup de quatre estudiants, els quals han de dissenyar un projecte que ajudi a aconseguir els objectius de lʼorganització, sempre relacionats amb els ODS.

Entre els exemples de projectes desenvolupats fins ara amb participació dels estudiants de la UB, cal esmentar-ne un sobre potabilització dʼaigua a Madina Souane (Senegal), dins lʼentitat Alegria sense Fronteres, que va guanyar el Premi Torres & Earth a la innovació ambiental 2019. Així mateix, amb lʼAssociació de Veïns de Can Sant Joan de Montcada i Reixac sʼhan organitzat activitats de divulgació sobre lʼimpacte mediambiental positiu de recuperar el Rec Comtal i sobre els efectes negatius de la incineradora a Montcada. Entre molts dʼaltres, també sʼha dissenyat el pla de sostenibilitat del Museu Marítim de Barcelona.

Com passa en tots els casos dʼaprenentatge servei, es tracta de combinar processos dʼaprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, de manera que els alumnes dirigeixin el seu propi aprenentatge dels ODS treballant sobre necessitats reals de lʼentorn amb lʼobjectiu de millorar-lo. Alhora, transmeten el que han après a la resta del grup classe a través de tutories col·lectives. En les jornades finals, sʼexposen tots els resultats i lʼautoavaluació que fan els estudiants de les memòries dels altres grups, la qual sʼincorpora a lʼavaluació global del professorat de lʼassignatura, en què també intervenen els tutors de les entitats.

Segons sʼexplica en la nova publicació de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible, durant lʼaprenentatge servei «els alumnes aprenen a promoure un desenvolupament sostenible a partir de les necessitats de la comunitat, identificant les barreres socials, econòmiques i polítiques. Dʼaltra banda, el marc conceptual dels ODS els permet identificar millor com les nostres accions poden contribuir amb més eficàcia a canviar el món». Sʼhi afegeix que «lʼobertura de la Facultat a entitats ciutadanes facilita la interacció amb els científics i ha permès obrir noves vies de recerca».

Aquest projecte del grau de Ciències Ambientals forma part de les activitats del Grup dʼInnovació Docent Consolidat pel Desenvolupament Sostenible de la UB i és un dels projectes dʼaprenentatge servei que sʼimpulsen a la UB en el marc del Programa de recerca, millora i innovació en la docència i lʼaprenentatge (RIMDA).