CHARM-EU: la universitat del futur ja és aquí

La CHARM-EU és una aliança entre la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Eötvös Loránd de Budapest.
La CHARM-EU és una aliança entre la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Eötvös Loránd de Budapest.
Reportatge | Internacional
(16/12/2020)
La Unió Europea ha destinat 287 milions d’euros a la creació de les noves universitats europees per tal de crear un espai europeu d’educació superior de qualitat, més atractiu i accessible. Per aconseguir-ho, diverses institucions d’educació superior de diferents països han establert fins a quaranta-una aliances, cadascuna de les quals constituirà una universitat europea. La Universitat de Barcelona és l’única universitat catalana que lidera una d’aquestes aliances, la CHARM-EU, que el setembre impartirà el seu primer màster.
La CHARM-EU és una aliança entre la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Eötvös Loránd de Budapest.
La CHARM-EU és una aliança entre la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Eötvös Loránd de Budapest.
Reportatge | Internacional
16/12/2020
La Unió Europea ha destinat 287 milions d’euros a la creació de les noves universitats europees per tal de crear un espai europeu d’educació superior de qualitat, més atractiu i accessible. Per aconseguir-ho, diverses institucions d’educació superior de diferents països han establert fins a quaranta-una aliances, cadascuna de les quals constituirà una universitat europea. La Universitat de Barcelona és l’única universitat catalana que lidera una d’aquestes aliances, la CHARM-EU, que el setembre impartirà el seu primer màster.

La CHARM-EU és una aliança entre la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Loránd Eötvös de Budapest. La Universitat de Barcelona és qui lidera el projecte. Segons explica el rector de la UB i impulsor d’aquesta aliança, Joan Elias: «Som una universitat amb una tradició contrastada i, al mateix temps, una universitat reconeguda internacionalment per la seva capacitat d’innovació. Penso que aquest és el perfil ideal per liderar la CHARM-EU, i així també ens ho van fer saber la resta de prestigioses universitats que constitueixen l’aliança». En total, les institucions que integren aquest nou projecte universitari sumen més de 170.000 estudiants i més de 20.000 treballadors, inclosos més de 12.000 investigadors.

El nom de CHARM-EU respon als pilars sobre els quals reposa aquesta aliança, enfocada a reptes (CHallenge-driven), accessible (Accessible), basada en la recerca (Research-based) i mòbil (Mobile). Aquest nou projecte oferirà una experiència d’aprenentatge que parteix d’una visió innovadora del disseny curricular i tindrà la transdisciplinarietat, la sostenibilitat, la mobilitat i la inclusivitat com a principis centrals.

Casamitjana: «Alguns actors socials ja s’hi han involucrat, però cal donar més a conèixer la CHARM-EU perquè se n’hi impliquin d’altres»

Un màster centrat en l’estudiant

Aquests objectius es faran tangibles en la primera oferta docent que llançarà la CHARM-EU: el màster en Global Challenges for Sustainability, que començarà a impartir-se el setembre que ve. Tindrà 90 ECTS i es podrà cursar en un any natural o bé en un any i mig. El programa presentarà una part de crèdits obligatoris que inclouran habilitats transversals al voltant de la sostenibilitat, la innovació social i la recerca transdisciplinària. La segona fase del màster serà flexible i l’estudiant podrà escollir entre tres itineraris (Aigua, Aliments o Vida i salut), tots tres vinculats als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Finalment, l’estudiant haurà d’elaborar un projecte en equip sobre un repte real de la societat.

En tot aquest procés d’aprenentatge, la mobilitat «serà inherent al màster i l’alumnat podrà fer-ne de diversos tipus: presencial o en línia, i de curta o de llarga durada», explica Núria Casamitjana, comissionada del rector per a la CHARM-EU i líder del grup de treball per la direcció global d’aquesta universitat europea.

Es tracta d’un tipus d’ensenyament centrat en l’estudiant, que podrà dirigir el seu propi procés d’aprenentatge. «Per a un alumne, seguir un ensenyament de la CHARM-EU suposarà veure la universitat d’una altra manera; pot aconseguir un aprenentatge més holístic i integrat, i també una experiència internacional amb companys i professors», explica Francisco Esteban, vicerector de Comunicació de la UB i líder del grup de treball de comunicació i divulgació de la CHARM-EU. «La CHARM-EU vol formar ciutadans compromesos i professionals excel·lents que canviïn el món», continua.

A fi de desenvolupar el programa del màster s’han creat els knowledge creating teams (KCT), o comunitats de creació de coneixement, integrades per experts de totes les àrees. «La resposta del personal docent i investigador és impressionant», explica la Dra. Casamitjana. «Molts d’ells s’han apuntat al projecte no només pel que suposava acadèmicament, sinó també per afrontar problemes i reptes reals que ens afecten a tots com a ciutadans del món, en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible o Green Deal», assegura.

A partir d’ara començarà una segona fase amb els expanded KCT, que incorporaran acadèmics d’altres institucions i actors extraacadèmics que participaran en la definició de continguts del màster i el seu desenvolupament. Com explica Meritxell Chaves, directora de la CHARM-EU, «un dels valors de la CHARM-EU és la transdisciplinarietat: això significa que incorporem professionals de les empreses i agents de la societat civil en la definició dels reptes a abordar, en la impartició dels programes i, en un futur, en els programes de recerca i innovació».

Contribuir a un desenvolupament regional sostenible

En aquest sentit, Núria Casamitjana explica que «alguns actors socials s’hi han involucrat des del principi, però cal donar més a conèixer el projecte de CHARM-EU perquè n’hi hagi més que s’hi impliquin i contribueixin als nostres objectius». Aquests actors socials participarien també en els programes de recerca i innovació que crearà aquesta aliança. En aquesta línia, la CHARM-EU ha aconseguit fons europeus per desenvolupar una dimensió transdisciplinària de la recerca mitjançant el projecte Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM (TORCH). La inclusivitat de diversos actors està relacionada també amb un dels objectius principals que tenen plantejats les noves universitats europees: contribuir a un desenvolupament sostenible de les regions on estan ubicades.