Campanya de sensibilització en el marc de la pandèmia

S’han elaborat quatre cartells informatius amb directrius d’obligat compliment i recomancions per prevenir la COVID-19.
S’han elaborat quatre cartells informatius amb directrius d’obligat compliment i recomancions per prevenir la COVID-19.
Institucional
(05/10/2020)

LʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) de la Universitat de Barcelona ha engegat una acció de sensibilització amb lʼobjectiu dʼinformar sobre les mesures de protecció preventives que cal seguir als centres de la UB durant la pandèmia de COVID-19. Sʼhan elaborat quatre vídeos breus i quatre cartells informatius amb directrius dʼobligat compliment i recomanacions tant als centres i espais comuns, com a les aules i laboratoris o als llocs de treball. També sʼhi fan recomanacions en cas que es tinguin símptomes compatibles amb la malaltia.

S’han elaborat quatre cartells informatius amb directrius d’obligat compliment i recomancions per prevenir la COVID-19.
S’han elaborat quatre cartells informatius amb directrius d’obligat compliment i recomancions per prevenir la COVID-19.
Institucional
05/10/2020

LʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) de la Universitat de Barcelona ha engegat una acció de sensibilització amb lʼobjectiu dʼinformar sobre les mesures de protecció preventives que cal seguir als centres de la UB durant la pandèmia de COVID-19. Sʼhan elaborat quatre vídeos breus i quatre cartells informatius amb directrius dʼobligat compliment i recomanacions tant als centres i espais comuns, com a les aules i laboratoris o als llocs de treball. També sʼhi fan recomanacions en cas que es tinguin símptomes compatibles amb la malaltia.

La campanya, titulada «Prevenció de la COVID-19», vol vetllar per la seguretat i la salut de tots els membres de la comunitat universitària.

Lʼanimació Accés als centres i espais comuns, recorda la necessitat de dur mascareta, respectar la distància de seguretat, evitar aglomeracions, seguir els itineraris indicats i fer ús de solució hidroalcohòlica per desinfectar les mans.

En el vídeo A les aules i laboratoris es reforça la necessitat de desinfecció de les mans, sʼinsta a seguir les indicacions del professorat, seure només als llocs habilitats o fer servir guants si ho requereix lʼequip docent, i es recomana, entre altres, evitar compartir material.

En el cas del personal d'administració i serveis, la campanya posa en relleu que Al lloc de treball cal prioritzar la documentació electrònica, mantenir les reunions en format virtual, ventilar els espais, netejar les superfícies i equips compartits o que sʼatenguin només les visites imprescindibles.

Finalment, el vídeo titulat Tens símptomes compatibles amb COVID-19? explica quines són les directrius que cal seguir, tant si sʼestà a classe com a casa, en cas que algú tingui símptomes compatibles amb la malaltia.