La bretxa de gènere, també a la Viquipèdia

Notícia | Igualtat
(05/03/2024)
Des que es va crear, el 2001, la Viquipèdia ha esdevingut un component clau de l’esfera pública moderna, que ha revolucionat la creació i la difusió d’informació. Tot i això, presenta defectes quant a la descentralització i flexibilitat, especialment en termes d’inclusió i diversitat.

Hi destaquen biaixos de gènere persistents, en termes de contingut i participació editorial, amb un baix percentatge de biografies de dones i una representació desigual en l’edició. A més, s’han revelat bretxes en la representació de gènere en el contingut, biaixos en l’edició i la participació, així com desequilibris en el nombre de persones lectores.
Notícia | Igualtat
05/03/2024
Des que es va crear, el 2001, la Viquipèdia ha esdevingut un component clau de l’esfera pública moderna, que ha revolucionat la creació i la difusió d’informació. Tot i això, presenta defectes quant a la descentralització i flexibilitat, especialment en termes d’inclusió i diversitat.

Hi destaquen biaixos de gènere persistents, en termes de contingut i participació editorial, amb un baix percentatge de biografies de dones i una representació desigual en l’edició. A més, s’han revelat bretxes en la representació de gènere en el contingut, biaixos en l’edició i la participació, així com desequilibris en el nombre de persones lectores.

Aquestes són les conclusions principals d’un estudi publicat a la revista Profesional de la Información, que ha fet una revisió bibliogràfica exploratòria de la Viquipèdia des del 2007 fins al 2022. L’han elaborat els professors de la Facultat de Mitjans d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB Núria Ferran i Juan José Boté i el professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Julià Minguillón. L’estudi forma part del projecte «Women and Wikipedia: Analysis of the Gender Gap in the Co-Production of Knowledge in the Wikipedias of Spain (W&W)», finançat pel Pla nacional d’R+D+I del Ministeri de Ciència i innovació i l’Agència d’Investigació d’Espanya (Reference Grant PID2020-116936RA-I00).

La investigadora principal del projecte, la professora Núria Ferran, manifesta que «hi ha tres línies de treball en la literatura que ha estudiat el fenomen durant quinze anys i que expliquen aquesta bretxa de gènere a la Viquipèdia. Una línia l’hem anomenada “el problema de les dones”, en què es culpen les característiques estereotipades de les dones a l’hora de participar en l’esfera pública. Una altra línia l’hem etiquetada com “l’efecte mirall”, en què s’excusa la Viquipèdia per la bretxa, ja que simplement reflecteix el biaix existent a la societat pel principi de fonamentar tots continguts en fonts d’informació externa. I, finalment, la posició amb què ens identifiquem en el nostre projecte és la línia del problema sistèmic, identificada per Heather Ford i Judy Wajcman, en què culpen la comunitat original, arrelada en la cultura enciclopèdica i oberta, que pot amagar pràctiques d’exclusió».

Un estudi conjunt entre la UB i la UOC evidencia els biaixos de gènere en aquesta enciclopèdia lliure, en termes de contingut i participació editorial

L’anàlisi descriptiva de l’estudi examina l’autoria dels articles, les disciplines acadèmiques involucrades, les afiliacions institucionals i la ubicació del personal investigador implicat en les recerques. També analitza l’enfocament dels articles i estudia cronològicament la producció de documents. L’anàlisi de contingut dels articles revela troballes acadèmiques en tres àrees principals: bretxa de gènere en el contingut, en l’edició i la participació, així com en el nombre de persones lectores.

L’article proporciona una visió detallada de la bretxa de gènere a la Viquipèdia, i destaca la importància d’abordar aquest problema per garantir una plataforma més equitativa i diversa. Alhora, presenta estratègies per tractar aquestes bretxes, en què remarca la importància de millorar la visibilitat de les editores, promoure comentaris constructius i fomentar una comunitat més inclusiva.

En l’opinió de Ferran, «la solució la trobarem abordant el fenomen com a problema sistèmic i, per tant, cal aportar propostes estratègiques a llarg termini. Cal diversificar les contribucions i reconèixer que el model de col·laboració jeràrquic de la Viquipèdia reforça les veus dominants, excloent les perspectives no dominants. Si la Viquipèdia no canvia radicalment la seva pròpia cultura de coproducció del coneixement, les dones i altres col·lectius minoritzats, en romandran als marges. Per tant, l’objectiu no és només reduir el biaix augmentant continguts sobre dones, sinó també fer de la Viquipèdia una plataforma més robusta, fiable i transparent per a la co-producció de coneixement. Aquest enfocament holístic és essencial per a un canvi que perduri».


Referències

Ferran-Ferrer, Núria; Boté-Vericad, Juan-José; Minguillón, Julià (2023). Tracing the gender gap on Wikipedia: A scoping review of scholarly research from 2005-2022. El Profesional de la Información, 32 (6). doi.org/10.3145/epi.2023.nov.17