Distincions a la qualitat docent

Moment del lliurament del guardó a l’Observatori sobre la Didàctica de les Arts, durant l’acte d’inauguració del curs 2021-2022.
Moment del lliurament del guardó a l’Observatori sobre la Didàctica de les Arts, durant l’acte d’inauguració del curs 2021-2022.
Acadèmic
(29/09/2021)

El Consell Social de la UB ha concedit les distincions dʼenguany a la qualitat docent al catedràtic de la Facultat de Física Albert Cornet, en la modalitat individual, i a lʼObservatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS), en la modalitat de grups docents. LʼODAS també ha estat guardonat amb la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent que atorga la Generalitat.

Moment del lliurament del guardó a l’Observatori sobre la Didàctica de les Arts, durant l’acte d’inauguració del curs 2021-2022.
Moment del lliurament del guardó a l’Observatori sobre la Didàctica de les Arts, durant l’acte d’inauguració del curs 2021-2022.
Acadèmic
29/09/2021

El Consell Social de la UB ha concedit les distincions dʼenguany a la qualitat docent al catedràtic de la Facultat de Física Albert Cornet, en la modalitat individual, i a lʼObservatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS), en la modalitat de grups docents. LʼODAS també ha estat guardonat amb la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent que atorga la Generalitat.

Albert Cornet té una trajectòria orientada a la millora constant dels aprenentatges i la qualitat docent. Ha introduït en la docència canvis metodològics, noves estratègies dʼavaluació i lʼús dʼeines TIC. Ha estat pioner i proactiu en lʼadaptació a lʼespai europeu dʼeducació superior, en la creació de cursos en línia oberts i massius (MOOC) o, més recentment, en lʼimpuls dʼun canvi metodològic per adaptar les pràctiques de laboratori a les restriccions de presencialitat a causa de la COVID-19. A la UB, ha ocupat el càrrec de delegat del rector per a la innovació docent, i actualment és director del Departament dʼEnginyeria Electrònica i Biomèdica.

LʼObservatori sobre la Didàctica de les Arts és un grup dʼinnovació docent consolidat de la UB que es dedica a la recerca sobre lʼensenyament dels estudis universitaris de les arts. Té caràcter interdisciplinari, interdepartamental i interuniversitari. Entre les seves finalitats hi ha la dʼimpulsar el compromís social en lʼeducació de les arts a través de lʼaprenentatge basat en problemes, en projectes i entre iguals; millorar la qualitat de lʼensenyament i incorporar les TIC com a recursos dʼensenyament-aprenentatge. Té dues línies de treball: una que està centrada en els entorns didàctics en assignatures i matèries concretes, i una altra dʼorientada al disseny i lʼavaluació curricular en el marc de la titulació.