Aus marines costaneres i pesqueries: un repte per a la gestió de les àrees marines protegides

Un 90 % de la població nidificant mundial de gavina corsa es troba en territori espanyol. Foto: Jacob González-Solís (UB-IRBio)
Un 90 % de la població nidificant mundial de gavina corsa es troba en territori espanyol. Foto: Jacob González-Solís (UB-IRBio)
Recerca
(12/05/2020)

La gavina corsa (Ichthyaetus audouinii), una au marina emblemàtica de la Mediterrània que hiverna a les costes de lʼÀfrica nord-occidental, està especialment amenaçada per la captura accidental, la dependència del rebuig de la pesca i la contaminació del medi marí. Tot i la millora en la conservació dʼaquesta au des dels anys vuitanta, en lʼactualitat es considera una espècie vulnerable a escala nacional a causa de la reducció dràstica de la població al delta de lʼEbre i lʼocupació dʼambients altament transformats per les activitats humanes.

Un 90 % de la població nidificant mundial de gavina corsa es troba en territori espanyol. Foto: Jacob González-Solís (UB-IRBio)
Un 90 % de la població nidificant mundial de gavina corsa es troba en territori espanyol. Foto: Jacob González-Solís (UB-IRBio)
Recerca
12/05/2020

La gavina corsa (Ichthyaetus audouinii), una au marina emblemàtica de la Mediterrània que hiverna a les costes de lʼÀfrica nord-occidental, està especialment amenaçada per la captura accidental, la dependència del rebuig de la pesca i la contaminació del medi marí. Tot i la millora en la conservació dʼaquesta au des dels anys vuitanta, en lʼactualitat es considera una espècie vulnerable a escala nacional a causa de la reducció dràstica de la població al delta de lʼEbre i lʼocupació dʼambients altament transformats per les activitats humanes.

Un 90 % de la població nidificant mundial de gavina corsa es troba en territori espanyol, i especialment, dins dels espais protegits per la legislació. Per això, millorar la gestió de la Xarxa dʼÀrees Marines Protegides dʼEspanya (RAMPE) és un factor decisiu per conservar les aus marines amenaçades per les interaccions amb les pesqueries.

Un nou projecte, titulat «La gaviota de Audouin como instrumento para la mejora de la gestión de la RAMPE en el Levante español» (acrònim: GAUDIN) analitzarà el valor dʼaquestes figures de protecció en la conservació de la biodiversitat marina i, més en particular, de les aus marines. El projecte, que finalitzarà el març del 2021, té el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i el dirigeix el catedràtic Jacob González-Solís Bou, cap del Grup dʼEcologia dʼAus Marines del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i membre de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona.

Gavines juvenils i adultes: hi ha diferències en lʼús de lʼespai marí?

Aquesta nova iniciativa per protegir la biodiversitat determinarà el grau de solapament de la distribució de la gavina corsa amb la RAMPE, així com els factors que modulen la interacció entre aquestes aus i la flota pesquera dins i fora dʼaquests espais protegits. Per primera vegada, el projecte estudiarà la resposta diferencial de les gavines a les interaccions i les captures accidentals en funció de lʼedat dels exemplars, «de manera que podrem comparar lʼús de lʼespai marí i les interaccions amb pesqueries per part dels espècimens juvenils i adults de gavina corsa», detalla Raquel Castillo Contreras, coordinadora científica del projecte i investigadora del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals.

Lʼequip científic estudiarà els moviments de les gavines corses per tot el Llevant peninsular a través de dispositius de posicionament global (GPS-GSM) en quinze exemplars del parc regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (Múrcia), una de les àrees de cria de lʼespècie. Per entendre com i per què les gavines interaccionen amb els vaixells pesquers, les dades obtingudes de les aus es combinaran amb el seguiment de la flota pesquera via satèl·lit mitjançant el sistema VMS (vessel monitoring system), el sistema dʼidentificació automàtica AIS (automatic identification system) i dispositius GPS propis.

En aquest projecte, que té la col·laboració de lʼAsociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) i de lʼInstitut Espanyol dʼOceanografia (IEO), també hi participen les investigadores Marta Riutort, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística i lʼIRBio, i Sarah Saldanha i Leia Navarro, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB.