Arian International i el CEI International Affairs engeguen un curs especialitzat en redacció de projectes europeus

 
 
Recerca
(18/05/2020)

Arian International, firma associada al Parc Científic de Barcelona (PCB), i el CEI International Affairs, centre adscrit a la UB, posen en marxa un curs de redacció de projectes europeus. Aquesta formació sʼadreça a emprenedors, professionals de perfil científic i tecnològic, gestors de projectes, personal dʼorganismes públics i estudiants de màster interessats a aconseguir un alt grau dʼespecialització en lʼàrea de finançament de la innovació tecnològica a la Unió Europea i en la redacció de projectes europeus.

 
 
Recerca
18/05/2020

Arian International, firma associada al Parc Científic de Barcelona (PCB), i el CEI International Affairs, centre adscrit a la UB, posen en marxa un curs de redacció de projectes europeus. Aquesta formació sʼadreça a emprenedors, professionals de perfil científic i tecnològic, gestors de projectes, personal dʼorganismes públics i estudiants de màster interessats a aconseguir un alt grau dʼespecialització en lʼàrea de finançament de la innovació tecnològica a la Unió Europea i en la redacció de projectes europeus.

El curs començarà al setembre i sʼimpartirà en línia. El professorat està integrat per consultors, experts avaluadors i mentors en els diferents programes europeus dʼajuda a la innovació: Horitzó 2020, Eurostars EUREKA, de lʼInstitut Europeu dʼInnovació en Tecnologia (EIT) i Innowide. Entre els experts que hi participaran hi ha Jaume Valls, professor del Departament dʼEmpresa de la UB i exdirector de lʼInstitut dʼEmprenedoria de Barcelona (BIE), i Irene Sánchez, directora de creació dʼempreses de lʼEIT Health Spain, amb seu al PCB.


Més informació