Xxxx és elegit rector de la Universitat de Barcelona

(10/12/2020)

Xxx és el nou rector de la Universitat de Barcelona, després d'haver obtingut el xxxx % del vot ponderat en la primera volta de les eleccions al Rectorat que han tingut lloc els dies 10 i 11 de desembre. Els altres candidats, xxx i xxxx, han obtingut el xxx % i el xxx % del vot ponderat respectivament. Xxxx estarà al capdavant del govern de la Universitat durant un mandat de quatre anys.

10/12/2020

Xxx és el nou rector de la Universitat de Barcelona, després d'haver obtingut el xxxx % del vot ponderat en la primera volta de les eleccions al Rectorat que han tingut lloc els dies 10 i 11 de desembre. Els altres candidats, xxx i xxxx, han obtingut el xxx % i el xxx % del vot ponderat respectivament. Xxxx estarà al capdavant del govern de la Universitat durant un mandat de quatre anys.

Les eleccions, que per primera vegada sʼhan fet mitjançant votació electrònica, a causa de la COVID-19, sʼhan desenvolupat sense cap incident remarcable. Estaven convocades a votar més de 54.000 persones dels diferents col·lectius universitaris. Han votat 11.726 electors, que corresponen al 21,56 % del total, un augment del 5,46 % respecte a les darreres eleccions del 2016, en què va votar un 16,10 % del cens.

Dels vots emesos aquests dos dies de votació electrònica, XX han estat per als candidats i XX han estat en blanc.

Joan Guàrdia Olmos és catedràtic de Metodologia de les Ciències del Comportament a la Facultat de Psicologia. Va arribar a la Universitat de Barcelona com a estudiant de la Facultat de Ciències Econòmiques i va compaginar aquests estudis amb els de Psicologia. Expert en estadística i en lʼestudi sistemàtic de la conducta humana, ha fet docència a la Facultat de Psicologia, però també a Farmàcia, Economia i Empresa, Geografia i Història, Infermeria, Educació i Biologia.

Ha impartit seminaris i cursos i ha dirigit tesis doctorals a diverses universitats nacionals i internacionals. Ha publicat més de 30 llibres i més de 260 articles científics, a més de ser lʼinvestigador principal de multitud de projectes de recerca. També ha ocupat diferents càrrecs de gestió acadèmica i, actualment, és membre de lʼInstitut de Neurociències de la UB i de lʼInstitut de Sistemes Complexos (UBICS), on fa recerca sobre neurociència quantitativa i computacional.

David Vallespín Pérez és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència al grau de Dret, al de Criminologia i al màster dʼAdvocacia de la UB. Participa en diferents projectes i iniciatives dʼinnovació docent com ara el Grup Interdisciplinari en Màsters.

Forma part del Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari de la UB, del qual nʼha estat secretari. Vallespín ha ocupat diversos càrrecs de gestió a la Universitat, com el de delegat de rector o vicerector dʼEstructures i Governança de la UB.

Ha publicat més de quinze monografies jurídiques i ha participat en un bon nombre dʼobres col·lectives. A més, és autor de diferents articles científics, així com avaluador extern i membre del consell de direcció de diferents revistes jurídiques. És membre de lʼInstitut de Recerca Transjus, ha dut a terme diferents estades formatives en universitats europees, i ha posat en marxa convenis internacionals a lʼàrea iberoamericana.

Joan Elias i Garcia és catedràtic de Matemàtiques a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. Ha dedicat bona part de la seva vida acadèmica a la docència però també a la recerca, que sʼemmarca en el camp de lʼàlgebra commutativa i, més concretament, en lʼestudi local de les varietats algebraiques i els problemes computacionals que seʼn deriven. Ha estat investigador principal de diversos projectes de recerca, xarxes nacionals i accions integrades en diversos països.

Ha compaginat la docència i la recerca amb la gestió universitària. Ha estat cap dʼestudis i degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, vicerector de la UB, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya i, des del 2016, rector de la Universitat de Barcelona. A més, ha col·laborat en diverses societats científiques, com ara la Reial Societat Matemàtica Espanyola, la Societat Matemàtica Europea i la Societat Catalana de Matemàtiques.

Per a més informació, consulteu el web de les Eleccions al Rectorat 2020.