Phenol-Explorer 2.0: noves fronteres en lʼestudi dels polifenols

La plataforma Phenol-Explorer ha modificat la perspectiva en l’estudi dels polifenols.
La plataforma Phenol-Explorer ha modificat la perspectiva en l’estudi dels polifenols.
(02/04/2012)

El grup de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments de la UB, liderat per Cristina Andrés-Lacueva, professora del Departament de Nutrició i Bromatologia de la UB, ha signat un conveni de col·laboració amb lʼequip dels experts Augustin Scalbert i Claudine Manach, de lʼInstitut Nacional de Recerca Agronòmica (INRA), per desenvolupar la base de dades actualitzada Phenol-Explorer 2.0, disponible en línia.

La plataforma Phenol-Explorer ha modificat la perspectiva en l’estudi dels polifenols.
La plataforma Phenol-Explorer ha modificat la perspectiva en l’estudi dels polifenols.
02/04/2012

El grup de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments de la UB, liderat per Cristina Andrés-Lacueva, professora del Departament de Nutrició i Bromatologia de la UB, ha signat un conveni de col·laboració amb lʼequip dels experts Augustin Scalbert i Claudine Manach, de lʼInstitut Nacional de Recerca Agronòmica (INRA), per desenvolupar la base de dades actualitzada Phenol-Explorer 2.0, disponible en línia.

 

La base de dades de polifenols en aliments més gran
 
La plataforma Phenol-Explorer, que es va crear el 2009, és una iniciativa que ha modificat la perspectiva en lʼestudi dels polifenols. En concret, Phenol-Explorer 1.0, la base de dades del contingut polifenòlic dels aliments més gran, permet conèixer de manera ràpida i senzilla els polifenols presents en els aliments. Aquesta eina, que està a lʼabast del col·lectiu científic i de les empreses alimentàries, té un gran valor científic en estudis dʼepidemiologia nutricional, atès que relaciona el consum amb les patologies.
 
Phenol-Explorer 2.0: un impuls a la recerca sobre els polifenols
 
Ara, Phenol-Explorer 2.0 permet conèixer els metabòlits derivats del consum de productes i aliments rics en polifenols i el paper que tenen en lʼorganisme humà, i millora així la planificació de la recerca i la identificació de biomarcadors. Aquest programa, que té com a referència els metabòlits presents en plasma i orina, ofereix diferents opcions de recerca segons les necessitats de lʼusuari. A més, també incorpora valors farmacocinètics i gràfics relacionats, i facilita la comparació entre estudis de perfil similar.
 
Com es va dissenyar el mòdul de metabolisme de polifenols
 
Joseph Rothwell (INRA) i Mireia Urpí-Sardà (UB) han dut a terme el desenvolupament de lʼestructura del nou mòdul. Dʼuna banda, lʼequip integrat pels experts Mireia Urpí-Sardà, María Boto-Ordóñez, Rafael Llorach y Cristina Andrés-Lacueva, del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la UB, adscrita al Barcelona Knowledge Campus, van recopilar i avaluar més de 10.000 publicacions científiques amb dades originals del metabolisme dels polifenols. De lʼaltra, i després dʼaplicar criteris dʼexclusió, es van incloure dades de 236 publicacions, una tasca que van desenvolupar Joseph Rothwell, Augustin Scalbert i Claudine Manach (INRA), en col·laboració amb Craig Knox, Roman Eisner, Joseph Cruz, Vanesa Neveu i David Wishar (Universitat dʼAlberta i companyia In Siliflo, Edmonton, Canadà), responsables del desenvolupament de la interfície web de Phenol-Explorer 2.0.
 
Més informació a lʼenllaç.